پيامبر خداصلّى الله عليه و آله فرمودند:

 همانا روز جمعه سر آمد روزهاست و نزد خداوند از روز قربان و روز فطر با فضيلت‌تر است

و در آن پنج خصلت وجود دارد:


1. خداوند در آن روز آدم را آفريد
2. و در آن روز آدم را به زمين فرود آورد.
3. و در آن روز آدم را قبض روح كرد.
4. و در آن روز ساعتى است كه بنده ازخدا چيزى رانمى‌خواهد مگر اينكه به او مى‌دهد،
مادامى كه چيز حرامى را درخواست نكند.
5. و هيچ فرشته‌اى مقرّب و نه آسمان و زمين و نه بادها و نه كوه‌ها و نه صحرا و دريايى وجود ندارد، مگر اينكه همگى نگران آن هستند كه در آن روز قيامت برپا شود. 


📚 خصال/ج۱/ص۴۵۹

چند رسانه ای