۱۳۹۲/۵/۱    ۸:۴۴     بازدید:۱۱۸۰۶       کد مطلب:۹۱۲۸۸۳          ارسال این مطلب به دیگران

احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام روزه بانوان بر اساس فتوای رهبری
احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)

احکام بانوان
شير دهى و باردارى بانوان
روزه زن باردار
198. آيا روزه گرفتن بر زن باردارى که نمى‌‏داند روزه براى جنين او ضرر دارد يا خير، واجب است؟
ج) اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنين داشته باشد و خوف وى هم داراى منشأ عقلايى باشد، افطار بر او واجب است و در غير اين صورت واجب است که روزه بگيرد.

روزه زن باردار و شيرده با ترس از ضرر
199. زنى که کودک خود را شير مى‌‏داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زايمان فرزندش مرده به دنيا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را مى‌‏داده و در عين حال روزه گرفته است:
الف. آيا روزه‌‏اش صحيح است يا خير؟
ب. آيا ديه بر ذمّه او هست يا خير؟
ج. اگر احتمال ضرر نمى‌‏داده، ولى بعداً معلوم شده که روزه گرفتن براى جنين ضرر داشته، چه حکمى‌ دارد؟
ج) اگر با وجود خوف از ضررى که داراى منشأ عقلايى است، روزه گرفته باشد و يا بعداً برايش معلوم شود که روزه براى وى يا براى جنين‌‏اش ضرر داشته، روزه‌‏اش صحيح نيست و قضاى آن بر او واجب است، ولى ثبوت ديه جنين متوقف بر اين است که ثابت شود فوت جنين مستند به روزه گرفتن وى است.
200. اگر روزه در ماه رمضان براى خودِ زن حامل يا شيرده ضرر دارد و اين ضرر داشتن تا ماه رمضان سال بعد ادامه پيدا کند، آيا اين هم حکم بيمار را دارد و قضا ساقط است و پرداخت فديه کفايت مى‌‌کند؟
ج) حکم بيمار را دارد.
عادت ماهيانه بانوان
حائض شدن در حال روزه
201. اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت يا کمتر مانده به اذان مغرب حيض شود، آيا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟
ج) روزه‌‏اش باطل است.
202. اگر زنى که به‌خاطر نذر روزه روز معيّنى روزه‏‌دار است، در حال روزه حيض شود، چه تکليفى دارد؟
ج) روزه‌‏اش با عادت شدن، ولو در يک جزء از روز باشد، باطل مى‌‏شود و قضاى آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.
203. زنى که مى‌‌خواهد شصت روز روزه کفاره بگيرد و در اثناء به روزهاى عادت ماهانه و امثال آن مى‌‌رسد چه بايد بکند؟
ج) پس از پايان آن روزها مى‌‌تواند بقيه‌ى روزه‌ها را بگيرد و لازم نيست آنها را از سر بگيرد.
پاک شدن از حيض پيش از اذان صبح
204. اگر زن حائض در ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاک شود، تکليف او چيست؟
ج) اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل کند و اگر وقت تنگ است، بايد تيمّم کند و روزه‌‏اش صحيح است. و اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نکند، روزه‌‏اش باطل است و بايد کفّاره بدهد.
علم به پاک شدن از حيض در اثناى روز ماه رمضان
205. اگر زنى بعلت عدم اطمينان به پاکى از حيض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بين روز متوجه شود که پاک شده‌ بوده آيا تکليفش در اين روز امساک است؟
ج) در فرض سؤال اگر مفطرى را مرتکب نشده، نيّت روزه مى‌‌کند و بنابر احتياط واجب اين روز را قضا نمايد اما در صورت ارتکاب مفطر کفّاره آن روز بر او واجب نيست.

انتهای پیام

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک