۱۴۰۱/۲/۱۰    ۹:۵۲     بازدید:۶۵۲۶       کد مطلب:۹۱۲۸۹۷          ارسال این مطلب به دیگران

احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای » اجتماعی ، تربیتی
  ،   مسایل مربوط به زکات فطره
"بسم الله الرحمن الرحیم"
احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)

زکات فطره

 
شرايط وجوب زکات فطره
زکات فطره ميهمان

225. ميهمانى که فقط شب عيد فطر به خانه انسان بيايد، تکليف فطره‌‏اش چه مى‌‏شود؟
ج) فطره او بر عهده صاحب خانه نيست.
226. اگر انسان شب عيد فطر ميهمان داشته باشد و صبح متوجه شود که عيد بوده؛ آيا فطره آنها بر او واجب است؟
ج) ناآگاهى از رؤيت هلال، تأثيرى در حکم پرداخت فطره ندارد لکن گذشت که فطره ميهمان يک شبه بر عهده خودش مى‌‌باشد.
227. اگر ميهمان فطره خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مى‌‏شود؟
ج) در فرضى که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده ميزبان ساقط مى‌‏شود.
زکات فطره فقير
228. آيا پرداخت زکات فطره بر کسى که توان مالى ندارد، واجب است؟
ج) اگر فقير باشد، زکات فطره بر او واجب نيست و اگر سه کيلو گندم و مانند آن و يا قيمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زکات فطره بدهد و چنانچه افرادى تحت تکفل دارد، مى‌‏تواند آن را به قصد فطره، بين نفرات خانواده دست گردان کنند و بهتر است نفر آخر، آن را به کسى بدهد که از خودشان نباشد.
زکات فطره زن تأمين کننده مخارج زندگى
229. اگر زن به جهت نياز شوهر، در تأمين مخارج زندگى کمک کند؛ چه کسى بايد زکات فطره آنها را بدهد؟
ج) اگر زن نان‏خور شوهر محسوب شود، بايد شوهر در صورت توانايى زکات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر زن نان‏خور شوهر و کس ديگرى نباشد، بايد خودش زکات فطره‌‏اش را بدهد.
زکات فطره زن ناشزه
230. زنى که از تمکين شوهر خود دارى مى‌‏کند، آيا زکات فطره او از شوهرش برداشته مى‌‏شود؟
ج) خير، بايد شوهرش زکات فطره او را بدهد؛ مگر آنکه نان خور شخص ديگرى باشد.
عدم پرداخت فطره و تکليف زن و فرزند
231. پدرى که زکات فطره نمى‌‏دهد، تکليف زن و فرزند او چه مى‌‏شود؟
ج) بر آنان تکليفى نيست و لازم نيست فطره بدهند.
جنس و مقدار زکات فطره
جنس زکات فطره
232. زکات فطره را بايد از قوت متعارف داد، يا قوت شرعى؟
ج) اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اينها داده شود، کفايت مى‌‏کند و منحصر به قوت غالب نيست.
مقدار زکات فطره
233. مقدار فطره چقدر است؟
ج) شخص بايد براى خودش و کسانى که نان خور او محسوب مى‌‏شوند، براى هر نفر سه کيلو از خوراک مردم (مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و يا مانند اينها) و يا پول يکى از آنها را به مستحق بدهد.
زمان و مکان پرداخت زکات فطره
زمان کنار گذاشتن فطره
234. زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟
ج) بعد از اثبات حلول ماه شوال مى‌‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عيد فطر مى‌‏خواند، بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز پرداخت کند يا کنار بگذارد و اگر نماز عيد نمى‌‏خواند، تا ظهر روز عيد فطر مهلت دارد.
کنار گذاشتن فطره و تصرف در آن
235. اگر شخص فطره را کنار بگذارد، مى‌‏تواند از آن استفاده کند و بعد به جاى آن مال ديگرى بگذارد؟
ج) خير، بايد همان را که کنار گذاشته، براى فطره بدهد

پرداخت زکات فطره پيش از ماه رمضان
236. آيا جايز است پيش از ماه رمضان، فطره را به فقير داد؟
ج) خير، کفايت نمى‌‏کند؛ ولى مى‌‏تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عيد فطر، طلب خود را بابت فطره حساب کند.
انتقال زکات فطره‏
237. جايز است زکات فطره را در شهر ديگرى بدهيم؟
ج) اگر در محل و شهر خودش مستحق پيدا نشود، مى‌‏تواند آن را به شهر ديگرى ببرد.
پرداخت زکات فطره قبل از عيد
238. اگر در کشور ديگرى افراد مستحق و نيازمندترى باشند، آيا پرداخت زکات فطره چند روز قبل از عيد براى رساندن به اين مستحقّين جايز است؟ اگر اين کار به‌صورت تلفنى به شخصى باشد که وقتى به کشورم بازگشت معادل آن‌چه را به مستحقين داده به وى بدهم، چه‌طور؟
ج) وکيل کردن ديگرى جهت پرداخت فطريه از طرف شما مانعى ندارد، و در وکالت بين آن‌چه ذکر شد تفاوتى وجود ندارد؛ ولى واجب است زکات فطره در وقت خودش داده شود.
فراموشى در پرداخت زکات فطره
239. فراموش کرده‌ايم زکات فطره بپردازيم، حکم آن چيست؟
ج) اگر زکات فطره نپرداخته‌ايد، از شما ساقط نمى‌‌شود و واجب است آن را ـ بدون نيّت ادا يا قضا ـ جدا کرده و بپردازيد.
مصرف زکات فطره
کيفيت پرداخت زکات فطره
240. آيا زکات فطره را مى‌‏توان به خانواده فقير غير متدين داد؟
ج) در زکات فطره، عدالتِ گيرنده لازم نيست؛ ولى به کسى که آشکارا گناه کبيره انجام مى‌‏دهد، بنابر احتياط نبايد زکات فطره داد.
پرداخت زکات فطره به واجب النفقه
241. آيا پدر مى‌‏تواند زکات فطره را به فرزند دانشجوى خود که محتاج است، بدهد؟
ج) اگر فرزندان فقير باشند، پدر و مادر بايد مخارج واجب آنان را بپردازند و نمى‌‌توان چيزى از زکات فطره را بابت مخارج زندگى به آنها داد ولى براى اداى دين و يا مايحتاجى که تأمين آن بر پدر واجب نيست اشکال ندارد.
جمع‌آورى فطريه و توزيع مساوى بين فقرا
242. ما ـ به عنوان مؤسسه خيريه کمک به فقرا و ايتام ـ بعد از نماز عيد در مسجد جامع روستا زکات فطره را جمع‌آورى مى‌‌کنيم. همچنان‌که مى‌‌دانيد قيمت هر صاع(سهم) متفاوت هست. آيا مى‌‌توانيم کل مبالغى را که به ما مى‌‌رسد جمع کرده و سپس به‌صورت مساوى بين فقرا تقسيم کنيم. مثلاً به يک فقير بيست صاع و نصف يا کمتر و بيشتر از نصف بدهيم؟
ج) احتياط واجب آن است که به فقير کمتر از يک صاع يا قيمتش داده نشود، هرچند جماعتى باشند که مقدار فطريه به همه آنان نرسد؛ و جايز است که به هر فقير چند صاع بلکه به مقدار مخارج سالش داده شود. و احتياط واجب آن است که بيش از مخارج يک سال به فقير ندهند و او هم بيشتر نگيرد.
پرداخت زکات فطره به خويشاوندان
243. آيا جايز است زکات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟
ج) مى‌‏تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد زکات فطره است؛ ولى بايد در نيّت قصد زکات کند.
244. آيا دادن فطريه به برادر جايز است؟
ج) اگر فقير باشد جايز است؛ بلکه اختصاص زکات فطره به خويشاوندان و همسايگان و کسانى که به‌خاطر دين ترک وطن کرده‌‏اند و فقها و خردمندان و غير آن‌ها که داراى امتيازاتى باشند، مستحب است.
مصرف زکات فطره در امور فرهنگى
245. آيا جايز است زکات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى که باعث نشر معارف دين مى‌‏شود صرف کرد؟
ج) صرف زکات فطره در راه نشر معارف دين اشکال ندارد؛ ولى احتياط اين است که آن را به فقير بدهند.
فطريه سادات
246. همسرم از سادات مى‌‌باشند با توجه به اينکه فطريه ايشان به عهده اينجانب مى‌‌‌باشد و من نيز سيّد نيستم و با عنايت به اينکه فطريه سادات جداگانه دريافت مى‌‌شود آيا فطريه مربوط به همسرم را در محل فطريه سادات بايد قرار داد؟
ج) ملاک در پرداخت فطريه معيل (پرداخت کننده فطريه) است نه عيال، بنابراين شما نمى‌‌توانيد فطريه خود را به سيّد بپردازيد هر چند همسر شما از سادات باشد.
پرداخت فطريه به سادات فقير
247. آيا فطريه را به سادات فقير مى‌‌توان داد؟
ج) غير سادات نمى‌‌توانند به سادات فطريه پرداخت نمايند.
مصرف زکات فطره در درمان بيمار مستمند
248. اگر شخصى وضع مالى خوبى ندارد و براى مداواى بيمارى دختر بچه‌اش که هزينه زيادى دارد نيازمند پول است، آيا زکات فطره به او تعلق مى‌‌گيرد؟ و اگر بعداً معلوم شود که اصلاً او مستحق نبوده حکم چيست؟
ج) اگر فقير است، زکات فطره بر او واجب نيست و مى‌‌توانيد زکات خود را به او بدهيد و اگر بفهميد فقير نبوده چنانچه مالى را که به او داده‌ايد از بين نرفته باشد، مى‌‌توانيد پس بگيريد و به مستحق بدهيد و اگر نتوانيد پس بگيريد، بايد از مال خودتان فطره را بدهيد.


انتهای پیام


ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک