امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
پس از مرگ، پاداشی به دنبال فرد نمی‌آید، مگر در سه خصلت:
 صدقه ای که فرد در زمان حیاتش جاری و برقرار ساخته، که پس از مرگش تا قیامت جاری و برقرار می‌ماند. صدقه ای که وقف کرده و نیز سنتی که برقرار کرده و در زمان حیاتش به آن عمل می‌شده، و پس از مرگش به آن عمل می‌شود فرزند صالحی که برایش طلب آمرزش کند  منبع: بحارالانوار؛ جلد ۶، صفحه ۲۹

چند رسانه ای