امام هادی (ع) : العُقُوقُ یُعَقِّب القِلَّة و یُؤدِّی إِلی الذِّلَّة   
نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.
چند رسانه ای