۱۴۰۰/۷/۲۹    ۱۰:۱۸     بازدید:۳۰۸       کد مطلب:۹۳۸۵۶۷          ارسال این مطلب به دیگران

اجتماعی ، تربیتی » اجتماعی ، تربیتی
  ،   سياست اخلاق و دين در اسلام

سياست اخلاق و دين در اسلام:

1. اخلاق عملی
2. اخلاق و جهان  بينى
3- بلوغ اخلاقى
4. خدا و اقتدار اخلاقى 

رابطه  دين و اخلاق از دغدغه های خاص و ديرينه  فيلسوفان بوده است. نه تنها همپوشانی  زيادى  بين  اين دو حوزه وجود دارد ، بلکه نحوه درک رابطه مناسب آنها سوالی است که بحث های  زيادى را  برانکيخته است. مسأله اقتدار و زندگی اخلاقی مورد توجه  ويزه بحث های فلسفی بوده است. اگر خدايي وجود دارد، چگونه بايد  وضعيت اخلاقی دستورات او را درک کنيم؟  يا دستور خداوند به جيزى که آن را از نظر اخلاقی الزام آور می کند؟ متفکران سکولار اصرار دارند که اين سئوالات معضلی جدی برای استانداردهای مستقل از خواست خدا  ايجاد می کند. در  نتيجه اقتدار خدا برتر نيست يا اراده خدا اختيارى است.  اين بدان معناست که آنچه اخلاقی به نظر می رسد در واقع پرستش قدرت بى منتهاست! بسيارى از اخلاق شناسان دين از اعتراض به  اين معضل امتناع  ورزيده و استدلال می کنند که دستورالعمل های اخلاقی الهی را به عنوان  بيجيدکى ها و برتری های صفات ماندگار خدا مورد بحث قرار می دهند.
      تاثير دين بر خودخواهی اخلاقی  نيز  بسيار مورد اختلاف بوده است. سکولارها با  طيف هاى گوناگون  تاکيد کرده اند که دين برای بلوغ اخلاقی مساعد نيست. متفکران دينى با بررسی راههايي که در آنها مفهوم بلوغ اخلاقی شکل نمى کيرد ، پاسخ داده اند.

 استفاده و جمع اورى از مرجع و ماخد کتب نويسندکان و نظرات انان و موارد ديکر:

آلستون ،درکتاب (خدا را درک می کند) و نويسنده ديگر و همجنين کرنل، و نويسنده ديگر نيويورک: در انتشارات دانشگاه کرنل در کتابى به نام( تحقيق قدرتمند و قابل بررسی )که مورد توجه باور  مسيحيان است: نتيجه مى گيرد که اعتقادات دينى می تواند از  طريق درک خدا موردتوجه واقع شود. همجنين نياز به کمی کار مقدماتی در معرفت شناسی دارد.)
نويسندگانى جون: *باور ، لندن: آلن و انوين ، در 400صفه_. بيانى زيبا از موضع خرد گرايانه با توجه به توجيه اعتقادات  دينى را دارند 
اقاى کليفورد دراعتقادات اخلاق باور ، سخنرانی ها و مقالات ، ايشان و همچنين  اقاى لندن که: (اعتقاد بدون شواهد )را غير قابل  توجيه و  مقاير با  وظيفه مى داند را مطرح مى کند. 
*  فرويد،  لايبزيک و  زوريخ:  بين المللی روانکاوی ورلاگ: ترانس و ويرايش جی استراچی اينده  يک توهم را شرح مى دهند
 کيل ، آر. (1991) درباره ماهيت و وجود خدا واقاى  کمبريج:  در کتاب  ويرايش شده درانتشارات دانشگاه  کمبريج (پرسش در مورد  اينکه ايا استدلال های موافق  ويا مخالفين وجود خدا بصورت بحث فنی در مکان  هايي وجود دارد  يا خير؟)را دنبال مى نمايند
*مقاله ای در مورد درک و فهم انسان با  اخرين نکاه. منبع طرز تفکر غالب معاصر در مورد  توجه باورهای  دبنى.نيز وجود دارد

معجزه الهيات،اقاى آکسفورد:از انتشاراتديکرى است که بهمراه اعتقادات اقاى کلارندون.در کتاب ( شادى ) بهترين استدلال را براى عنوان اين موضع که اعتقاد به خداشناسی  غيرقابل  توجيه است. را دنبال مى کنند
*مشارکت در نقد فلسفه حق - از هگل ، در R. Niebuhr ( يا عنوان- ويرايش) درباره دين.واقاى شيکاکو  اى ال: گزارش دانشمندان اقاى انگلس Freedom and Evil، Grand Rapids، MI: Eerdmans. همکى اينکونه (استدلال می کنند که در  مقياس دوبخش: وجود خدا و شر وجود ناسازگاری وجود نداشته وهمکى در يک راستا هستند
معتقد به مسيحيت تئوريک:  از کتابهاى نويسنده اقاىآکسفورداست که  استدلال مىکند:
 اعتراضات معرفت شناختی به اين اعتقادکه مسيحت شکست می خورد ) توسط جهان  بينى بيشتر و وسيع تر روزى خواهد رسيد البته اگر معتقد  باشيم که  خدايى وجود دارد! اطلاعات مهم اخلاقی رااينده در اختيار ما قرارخواهد داد . وادامه مى دهد انکاه اين امر بر روش  روشهايي که ما درک  مى کنيم  اثرخواهد کدارد وتغيرات بنادين فراوانى را بوجود خواهد اورد! رويکرد "بالغ" و "منطقی"  ودر تصميم کيرى اخلاقی را  بوشش خواهد دا،و بسيارتاثير  کدار است ومورد توجه ونکرش اخلاق شناسان  دينى که علاقه خاصی به شيوه هاى جهان  بينى دارند را شامل مى شود

 حال درک ما از سوالات اخلاقی را اين را شکل  مى دهد: 
  
 اين علاقه به دليل وجود سنت های اخلاقی مختلف درمسيحيت ضروری است ، به عنوان مثال ، متناسب با تنوع غنی( تئولو) مى کويد واستدلال مى کند که : اعتقاد به مسيحيت در  شکل گرفته است را شامل مى شود. اين بيجيدکى برخی منابع را برای مقابله با شيفتگى وضع همجنين ("پست مدرن")  وگرايش به نسبی گرايى بايه  اخلاقی و شک و ترديد اخلاقی را بوجود مى اورد وتداعى مى کند
رابطه  بين  دين و اخلاق  نيز برای  من  همجنين سئوالات  ودر عين حال تصميم اخلاقی در  عملى کردن ان نيز مهم است.

 سيستم های اخلاقی مذهبی اغلب با توجه به  توانايى موعظه" امروز دايم توسعه مى يابند:

   به  اين معنی که اخلاق گرايان دينى با توجه به سابقه طولانی در تلاش هستند تابرای ارتباط دادن نظريه کلامى با عمل در بحث اخلاقی خود مطالب زيادى دارند. توانايى يک سيستم اخلاقی برای ارائه راهنمايى های عملی به ويژه در زمان آشفتگی اخلاقی گسترده(فساد) از دير باز نيز از اهميت زيادى براى انان وجود داشته و دارد .


  نويسنده و محقق اين مقاله به زبان انکليسى وبرکردان به فارسى : عباس خبازيان


ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک