۱۳۹۸/۷/۱۲    ۳:۳     بازدید:۱۲۱۸       کد مطلب:۹۳۷۲۶۱          ارسال این مطلب به دیگران

نماز جمعه » اجتماعی ، تربیتی
  ،   خطبه های ماه صفر
 
خطبه های نماز جمعه 3 آبانماه 1398 مطابق با 26 صفر  1441 و 25 اکتبر 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 26 مهرماه 1398 مطابق با 19 صفر  1441 و 18 اکتبر 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 19 مهرماه 1398 مطابق با 12 صفر  1441 و 11 اکتبر 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 12 مهرماه 1398 مطابق با 5 صفر  1441 و 4 اکتبر 2019 
خطبه اول
خطبه دوم 


ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک