۱۳۹۶/۶/۲۷    ۷:۴۰     بازدید:۱۶۹۲       کد مطلب:۹۳۴۵۰۵          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام قاسم پور(۱۵)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته پانزدهم - احکام نمازجماعت
مسأله 1460 الی مسأله 1465
احکام جماعت
مسأله 1460 موقعی که ماموم نیت می کند، باید امام را معین نماید. ولی دانستن اسم او لازم نیست ، مثلًا اگر نیت کند اقتدا می کنم به امام حاضر ( 1)، نمازش صحیح است .
1-(مکارم :) و عدالت و سایر جهات در او جمع باشد کافی است .
________________________________
مسأله 1461 مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند ( 1)، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند ( 2).
1-) مکارم :) و حمد و سوره در صورتی از او ساقط است که در رکعت اوّل و دوّم با امام نماز بخواند، امّا اگر در رکعت سوّم و چهارم در حال قیام امام ، اقتدا کند باید حمد و سوره را خودش بخواند.
________________________________
مسأله 1462 اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداي حمد و سوره امام را بشنود، اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید ( 1) حمد و سوره را نخواند و اگر صداي امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند ولی باید آهسته بخواند ( 2) و چنانچه سهواً بلند بخواند اشکال ندارد.
(مکارم :) مسأله اگر مأموم صداي قرائت امام را در نمازهاي صبح و مغرب و عشا بشنود، باید حمد و سوره را ترک کند و اگر صداي امام را نشنود، جایز است حمد و سوره را بخواند ولی باید آهسته بخواند، امّا در نمازهاي ظهر و عصر احتیاط واجب آن است که همیشه حمد و سوره را ترک نماید، امّا ذکر گفتن به طور آهسته جایز، بلکه مستحب است .
________________________________
مسأله 1463 اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام ( 1) را بشنود، احتیاط واجب آن است که حمد و سوره را نخواند (2) .
1-(مکارم :) یا صداي همهمه او را بشنود، احتیاط واجب ترک حمد و سوره است .
2-(سیستانی :) می تواند آن مقداري را که نمی شنود بخواند.
________________________________
مسأله 1464 اگر مأموم سهواً حمد و سوره بخواند، یا خیال کند صدایی را که می شنود صداي امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صداي امام بوده ، نمازش صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
________________________________
مسأله 1465 اگر شک کند که صداي امام را می شنود یا نه ، یا صدایی بشنود و نداند صداي امام است یا صداي کس دیگر، می تواند حمد و سوره بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
(مکارم :) مسأله هر گاه شک کند صداي امام است یا صداي کسی دیگر، بنا بر احتیاط حمد و سوره را نخواند.

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک