۱۳۹۶/۶/۱۴    ۲:۴۰     بازدید:۱۵۱۵       کد مطلب:۹۳۴۴۹۴          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۱۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته سیزدهم- احکام نمازجماعت
حجت الاسلام سیبویه
مسأله 1448 الی مسأله 1453

مسأله 1448 اگر به خیال این که امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد و سوره بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده ، نمازش صحیح است ( 1). این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست.
1-(خوئی ، سیستانی:) و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، لازم نیست آنها را تمام کند.
________________________________
مسأله 1449 اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد، مستحب است نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود ( 1). بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسد مستحب است به همین دستور رفتار نماید.
1-(مکارم :) بقیه مسأله ذکر نشده .
(سیستانی :) هر چند براي درک رکعت اوّل باشد.
________________________________
مسأله 1450 اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است جماعت بر پا شود، چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد ( 1)، مستحب است به نیت نماز مستحبی ، نماز را دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند(2).
1-(مکارم :) هر گاه مشغول نماز واجب است و جماعت برپا شود، چنانچه وارد رکعت سوّم نشده و می ترسد اگر نماز را تمام کند به جماعت نرسد ..
________________________________
مسأله 1451 اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد یا سلام اول باشد، لازم نیست نیت فرادي کند.
________________________________
مسأله 1452 کسی که یک رکعت از امام عقب مانده وقتی امام تشهد رکعت آخر را می خواند، می تواند برخیزد و نماز را تمام کند ( 1) و یا انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
1-(مکارم :) احتیاط آن است که صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد و ادامه دهد.
(خوئی ، سیستانی:) بهتر آن است که ..
(خوئی ، سیستانی :) صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد و اگر در همان جا بخواهد قصد انفراد نماید مانعی ندارد (خوئی: ولی چنانچه از اوّل قصد انفراد داشته ، محل اشکال است ).
________________________________
شرایط امام جماعت
مسأله 1453 امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند(1) و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد ( 2) و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگرجایز نیست ( 3) و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.
(مکارم :) ولی امامت زن براي زن مانعی ندارد. و هر انسانی حلال زاده است خواه مسلمان یا غیر مسلمان ، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
(سیستانی :) و صحّت اقتداء به بچّه ده ساله اگر چه خالی از وجه نیست ولی خالی از اشکال هم نمی باشد و عدالت این است که واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند و نشانه آن حُسن ظاهر است اگر انسان اطلاع از خلاف آن نداشته باشد.
3-(خوئی:) مانعی ندارد، اگر چه آثار جماعت بر او مترتّب نمی شود.
________________________________
@ihm_dubai

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک