۱۳۹۶/۵/۲۸    ۱:۴     بازدید:۱۳۰۴       کد مطلب:۹۳۴۴۶۵          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز قضا- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۵)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته پنجم - احکام نماز قضا - حجه الاسلام سیبویه
مسأله 1394 الی مسأله 1398
و مسأله 1399 از احکام نمازجماعت
مسأله 1394 اگر میت وصیت کرده باشد که براي نماز و روزه او ( 1) اجیر بگیرند بعد از آن که اجیر، نماز و روزه او ( 2) را به طور صحیح به جا آورد بر پسر بزرگتر چیزي واجب نیست ( 3). این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست .
1و2 - (خوئی:) نماز او
(مکارم :) مسأله هر گاه شخص دیگري آن نماز و روزه را قضا نماید، از پسر بزرگتر ساقط می شود .
(سیستانی :) مسأله اگر میت وصیت کرده باشد که براي نماز او اجیر بگیرند اگر وصیت او نافذ باشد بر پسر بزرگتر قضا واجب نیست.
________________________________
مسأله 1395 اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر ( 1) را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند، مثلًا قضاي نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند ( 2). این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست
(خوئی ، سیستانی :) مسأله اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند، باید در جهر و اخفات [آهسته و بلند خواندن ] به تکلیف خود عمل کند، مثلًا قضاي نماز صبح و مغرب و عشاي مادرش را باید بلند بخواند.
(مکارم :) مسأله پسر بزرگتر هنگام قضاي نماز و روزه پدر و مادر باید به تکلیف خود عمل کند، یعنی دستورات نماز و روزه را مطابق حکم مرجع تقلید خود به جا آورد.
________________________________
مسأله 1396 کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد، اگر نماز و روزه پدر ( 1) هم بر او واجب شود، هر کدام را اول به جا آورد صحیح است . این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست.
1- (مکارم:) پدر و مادر ..
(خوئی ، سیستانی:) مسأله کسی که خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا کند، هر کدام را اوّل به جا آورد صحیح است.
________________________________
مسأله 1397 اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر ( 1)، نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که بالغ شد یا عاقل گردید، باید نماز و روزه پدر را قضا نماید ( 3) و چنانچه پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم چیزي واجب نیست ( 4).
این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
1- (مکارم :) یا مادر ..
3-(خوئی ، مکارم :) باید نماز پدر (مکارم : و مادر) را قضا نماید. [پایان مسأله ]
(سیستانی :) بر او واجب نیست نماز پدر را قضا نماید. [پایان مسأله ] (زنجانی :) باید نماز پدر را قضا نماید و اگر در حال ممیّز بودن هم نماز پدر را بخواند صحیح است و چنانچه پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد چنانچه نمازهاي پدر خوانده نشده باشد، بنا بر احتیاط پسر دوم قضاي نماز پدر را عهده دار شود. ( 4) (گلپایگانی :) بر پسر دوّم واجب است بنا بر احتیاط.
________________________________
مسأله 1398 اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز و روزه پدر ( 1) را قضا کند ( 2) بمیرد، بر پسر دوم چیزي واجب نیست (3 ). این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
2- (خوئی ، سیستانی :) نماز پدر را قضا کند ..
(مکارم :) مسأله اگر پسر بزرگتر از دنیا برود، بر سایر پسران تکلیفی نیست.
________________________________ احکام نماز جماعت
مسأله 1399 مستحب است نمازهاي واجب خصوصاً نمازهاي یومیه را به جماعت بخوانند ( 1) و در نماز صبح و مغرب و عشا( 2)، خصوصاً براي هم سایه مسجد و کسی که صداي اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است(3).

سیستانی :) مستحب است نمازهاي یومیه را با جماعت بخوانند ..)1-
3- (سیستانی :) و هم چنین مستحب است سایر نمازهاي واجب را با جماعت بخوانند، ولی مشروعیت جماعت در نماز طواف و نماز آیات در غیر خسوف و کسوف ثابت نیست.
(مکارم :) مسأله نماز جماعت از مهمترین مستحبّات و از بزرگترین شعایر اسلامی است . و در روایات ، فوق العاده روي آن تکیه شده است ، مخصوصاً براي هم سایه مسجد یا کسی که صداي اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده و سزاوار است انسان تا می تواند نمازش را با جماعت بخواند.

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک