۱۳۹۶/۲/۲    ۸:۵۰     بازدید:۸۵۶       کد مطلب:۹۳۴۱۴۳          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » احکام
  ،   احکام وضو. بیان شده توسط حجه الاسلام والمسلمین امامزاده

شرایط وضو 

1- شرایط آب و ظرف وضو

* آب وضو پاک باشد ( نجس نباشد )

* آب وضو مباح باشد ( غصبی نباشد )

* آب وضو مطلق باشد ( مضاف نباشد )

* آب وضو مباح باشد

* ظرف وضو طلا یا نقره نباشد

2- شرایط اعضای وضو

* پاک باشد

* مانعی از رسیدن آب در آن نباشد

3- شرایط کیفیت وضو

* رعایت ترتیب ( به همان ترتیب که اعمال وضو گذشت )

* رعایت موالات ( بین اعمال وضو فاصله نیفتد )

* خودش وضو بگیرد ( از دیگری کمک نگیرد )

4- شرایط وضو گیرنده

* استفاده از آب برای او مانعی نداشته باشد

* با قصد قربت وضو بگیرد ( ریا نکند )


وضوی جبیره ای:

دوایی که بر زخم می گذارند و چیزی که با آن ، زخم یا عضو شکسته را می بندند ( جبیره ) نام دارد.

1. شخصی که بر اعضای وضویش زخم یا شکستگی است ، اگر بتواند به طور معمولی وضو بگیرد ، باید چنین کند ؛
- روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد .
- روی زخم بسته است ، ولی باز کردن آن امکان دارد و آب ضرر ندارد .

2. چنانچه زخم بر صورت یا دست هاست و روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد و گذاشتن پارچه و امثال آن روی زخم ممکن نباشد ، اگر اطراف آن را بشوید کافی است .

3. اگر زخم یا شکستگی جلوی سر یا روی پاهاست و روی آن باز است ، چنانچه نتواند آن را مسح کند ، باید پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده ، مسح کند و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد باید به جای وضو تیمم کند و بهتر است یک وضو بدون مسح نیز بگیرد.

چند مسآله:

1. کسی که نمی داند وظیفه اش وضوی جبیره ای است یا تیمم ، بنابر احتیاط واجب باید هر دو را انجام دهد .

2. کسی که در کف دست یا انگشت هایش چبیره دارد و در موقع وضو ، دست تر روی آن کشیده است می تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد .

3. اگر در صورت و دست ها چند جبیره باشد ، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره است باید دستور وضوی جبیره ای عمل کند  .
وضوی ارتماسی ، وضوی جبیره ای

1. چون در وضوی ارتماسی نیز باید ترتیب مراعات شود و دست و صورت از بالا به پایین شسته شود ، بنابراین ، وضوی ارتماسی به گونه های زیر انجام میشود.

* به قصد وضو صورت را از پیشانی و دست را از آرنج در آب فرو برد و تا موقعی که آنها را از آب بیرون می آورد و ریزش آب تمام میشود به نیت وضو باشد . ( چون آبی که بر دست می ماند و در مسح بکار می رود ، باید آب وضو باشد ) .

* بدون قصد وضو صورت و دست را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد ، که به صورت را باید ابتدا از پیشانی بیرون آورد و دست ها را از آرنج

2. اگر بعضی از اعضای وضو را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد اشکال ندارد .ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک