۱۳۹۵/۱۰/۸    ۹:۳۰     بازدید:۴۸۷       کد مطلب:۹۳۰۵۵۲          ارسال این مطلب به دیگران

فرهنگی ، اعتقادی »
  ،   ارزیابی عملکرد
 پسر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد.
پسرک پرسید:" خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟"
زن پاسخ داد: "کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد."
پسرک گفت: "خانم، من این کار را با نصف قیمتی که اوانجام می دهد انجام خواهم داد."
زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است.
پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد:"خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت. مجددا زن پاسخش منفی بود.
پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت:"پسر...،از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری،دوست دارم کاری به تو بدهم"
پسر جوان جواب داد:
 "نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند."
 


 

انتهای پیام

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک