۱۳۹۰/۱۱/۱۷    ۲۱:۳۳     بازدید:۲۷۶۱       کد مطلب:۹۱۱۷۲۳          ارسال این مطلب به دیگران

Humanities »
Historical Books   ،   History
Historical Books


Logo Title Author Translator Publisher link
Society and History  Murtada Motahhari Mahliqa Qarai Islamic Culture and Relation Organization Part-I (Read Here)
          Part-II (Read Here)
          Part-III (Read Here)


ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک