۱۳۹۰/۶/۲۸    ۳:۱۵     بازدید:۲۵۹۳       کد مطلب:۹۱۱۵۸۹          ارسال این مطلب به دیگران

شرح و تفسیر نهج البلاغه »
تفسیر نهج البلاغه   ،   تفسیر شب های شنبه
شرح و تفسیر نهج البلاغه توسط آیت الله مدنی


تفسير نهج البلاغه

رديف تاريخ پخش ردیف تاریخ پخش
1 1390/06/25 15 1391/01/05
2 1390/07/02 16 1391/01/11
3 13900/70/9 17 1391/02/01
4 13900/7/23 18 1391/02/15
5 13900/7/30 19 1391/02/29
6 1390/08/28 20 1391/03/05
7 1390/09/04 21 1391/03/19
8 1390/10/02 22 1391/04/09
9 1390/10/09 23 1391/04/23
10 1390/11/08 24 1391/06/03
11 1390/11/15 25 1391/06/31
12 1390/12/05 26 1391/07/29
13 1390/12/19 27 1391/09/10
14 1390/12/26 28 1391/09/24
           
29 1391/10/01 30 1391/10/29
31 1391/11/13 32 1391/11/20
33 1391/11/27 34 1391/12/04
35 1391/12/11 36 1391/12/18
37 1391/12/25 38 1392/01/16


ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک