عوامل تحكيم خانواده از ديدگاه حضرت فاطمه زهرا(س)

خبرگزاري فارس: نوشتار حاضر، در راستاي شناخت مهمترين عوامل تحكيم خانواده، ابتدا مقدمات و مباني آن را در سنت و نگرش حضرت زهرا(س) به بحث مي گذارد و سرانجام عوامل تحكيم خانواده در جلوه هاي رفتاري و گفتاري حضرت زهرا(س) را مورد بحث قرار مي دهد.

الگوبرداري از سيره ي حضرت فاطمه زهرا(س)، بهترين طريق معرفت به خطوط اساسي خانواده ي آرماني است. مكتب فاطمي(س) به لحاظ تعالي برقراري اتحاد عقل عملي با عقل نظري، اين قابليت را دارد كه با مراجعه به آن بتوان به معارف جزئي در پرتو معارف كلي دست يافت و در همه ي امور زندگي از آن بهره جست. نوشتار حاضر، در راستاي شناخت مهمترين عوامل تحكيم خانواده، ابتدا مقدمات و مباني آن را در سنت و نگرش حضرت زهرا(س) به بحث مي گذارد و به مباحثي همچون بينش توحيدي فاطمه (س) نسبت به خانواده، بر صواب بودن مقدمات ازدواج و اعتماد و اطمينان به دوام ازدواج مي پردازد و سرانجام در بيان عوامل تحكيم خانواده در جلوه هاي رفتاري و گفتاري حضرت زهرا(س)، مسائلي از قبيل تدبير در حسن سلوك با همسر، حمايت و دفاع از همسر، حفظ مراتب حجاب، تقسيم كار در خانواده و... را مورد بحث قرار مي دهد.
واژگان كليدي:حضرت زهرا(س)، تحكيم خانواده، ازدواج، حسن سلوك، همسر.
تاريخ، موطن حادثه ها و زمان، بستر ظهور و بروز پديده هاست؛ پديده هايي كه دم به دم به سان قطره يا موجي به سواحل تاريخ برخورد كرده و محو مي شوند. در اين ميان، آن دسته از وقايع و حوادثي كه ريشه در اخلاص و توحيد دارند، باقي مانده و موجي برخاسته از ناپيداكرانه ي موجوديت آن ها، در بستر تاريخ، ساري و جاري مي شود؛ چنان كه جهاد عاشوراييان، همه روزها و همه زمين ها را دربرگرفت و در همه عوالم درخشيد.

جلوه هاي رفتاري فاطمه (س) در محيط خانه و خانواده نيز جهادي ديگر بود كه لوحي از انديشه و حسن سلوك را در برابر همه قرون و اعصار گشود. وقتي چنين زني پا به خانه بخت مي گذارد و بر عرش همسري و مادري مي نشيند، لحظه لحظه ي حياتش، تاريخ و جغرافياي آرماني ترين خانواده را رقم مي زند و سراي او در سرسراي تاريخ، اسوه مي شود.

اخلاص، مهمترين سرّ جاودانگي حيات فاطمه (س) است. فاطمه (س) از حيات و ممات خويش، جز خداوند، اراده نفرمود. حضرت (س) موفق ترين بانوي هستي در كامروايي از زندگي، عشق همسر و فرزند بود و از آن جا كه حيات خانوادگي خود را نيز براي خداوند مي خواست، چنين دعا مي فرمود:

«... احيني ما عملت الحياة خيراً لي و توفني اذا كانت خيراً لي، اللهم اني اسألك كلمة الاخلاص...» (مجلسي، 1404ق: ج91، ص225)، «خداوندا، مادامي كه مي داني در زندگي من خيري است، مرا زنده بدار و آن زمان كه مرگ براي من بهتر است، مرا بميران. خداي من، من از تو كلمه ي اخلاص را مسئلت دارم.»

معمولاً زناني كه از كانون خانواده ارضا شده و كامروايند، چنان به زندگي دل مي بندند و از آن خرسندند كه آن را با چيز ديگري معامله نمي كنند؛ ولي فاطمه (س)، حيات خود را با خداوند معامله كرد. وي در همه ي اعمال و رفتارش جز محبت و رضايت دوست، چيزي در نظر نداشت و تحقق اين معنا را از درگاه دوست تقاضا نموده و مي فرمود: «اللهم اني اسئلك بماتحب و ترضي.» (شيخ الاسلامي، 1377: ص227) فاطمه (س) عشق و محبت به همسر و فرزندانش را نيز، در ظلّ محبت خداوند طلب مي كرد؛ چنان كه در مقام نيايش با خداوند كه منتهاي آرزويش بود، اين سان مناجات مي كرد: «اللهم اجعلنا ممن كانه يراك الي يوم القيامة الذي فيه يلقاك و لاتمتنا الا علي رضاك. اللهم واجعلنا ممن اخلص لك بعلمه و احبك في جميع خلقه...» (مجلسي، 1404ق: ج87 ، ص338)، «خدايا! مرا قرار بده از كساني كه تو را تا روز قيامت (كه در آن روز همه مشاهده ات مي كنند) در نظر دارند و ما را به جز بر حال رضايت خودت نميران. خداي من، ما را از كساني قرار بده كه عمل خودشان را براي تو خالص مي نمايند و تو را در همه ي خلايق دوست دارند.»

فراز شريف «واحبك في جميع خلقه»، با تحليل عرفاني، حائز نكات بسيار بلند توحيدي است و نشان دهنده ي اين معناست كه اين بانوي موحد و مخلص، خداوند را در مظاهر خلقي مي ديده و محبت او به مظاهر خلق نيز به واسطه ي حب ذاتي به ذات ظاهر بوده است، نه به مظهر؛ يعني حد واسط محبت فاطمه (س) به همسر و فرزندانش نيز، چيزي جز محبت خداوند نبوده است.
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست      عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

حضرت (س) در اوج علاقه ي بسيار زيادي كه نسبت به همسرش، علي(ع)، داشت، در فرازهايي از سخنان و مناجاتش پرده از لايه هاي دروني قلب خود برمي دارد و مي فرمايد: «يا رب ليست من احد غيرك تثلج بها صدري و تسرّ بها نفسي و تقربها عيني»، «خداوندا، هيچ احدي به جز تو سينه ام را خنك نمي كند و نفسم را مسرور و شادمان نمي نمايد و هيچ كس جز تو چشم مرا روشني نمي دهد.» (قيومي، 1374: ص48)

حضرت فاطمه (س) در زندگي خانوادگي، هر وقت تقاضايي داشت، آن را با رضايت خدا مي سنجيد و رضايت خدا را بر رضايت خويش مقدم مي دانست. به عنوان نمونه، در يك حاجت مشروع، مثل تقاضاي خادم، وقتي با پيشنهاد پيامبر(ص) مبني بر جايگزين نمودن اذكار و تسبيحات به جاي خادم مواجه مي شود، چنين مي فرمايد: «رضيت عن الله و رسوله، رضيت عن الله و رسوله، رضيت عن الله و رسوله.» (شيخ بهايي، 1411ق: ص49) ايشان سه بار مي فرمايد: «من به آن چه كه خدا و رسول(ص) راضي اند، رضايت مي دهم.»

فاطمه (س) محبت فرزندان و پاره هاي قلب خود را نيز با خداوند معامله مي كرد. چنان كه وقتي پيامبر(ص) ايشان را از ماجراي شهادت امام حسين(ع) و واقعه ي خونبار كربلا آگاه فرمود، فاطمه (س) كلمه استرجاع را بر زبان جاري كرد و گريست و آن گاه فرمود: «يا ابة! سلّمت و رضيت و توكّلت علي الله» (كوفي، 1410ق: ص55)، «پدرم، من تسليم شدم و رضايت دادم و به خداوند توكل مي كنم.»
مسلم است كسي كه همه ي وجودش و همه ي محبتش را با رضايت خدا معامله مي كند، به آن جا مي رسد كه خداوند رضايت او را ملاك رضايت خود و غضب وي را معيار غضب خود قرار مي دهد.
بينش فاطمي در انتزاعي ترين لايه هاي فلسفي و معرفتي، با مسائل عيني و واقعيت هاي ملموس در ارتباط است. ابعاد نظري شخصيت جامع حضرت فاطمه (س) با عرصه ي مسائل خانوادگي و همسرداري ايشان، پيوندي ناگسستني و معني دار دارد. حضرت فاطمه (س) الگوي جامع شخصيت زن مسلمان اسوه اي است كه همه ي مناسبت هاي استغراق در بحر توحيد و وحدانيت را با تمامي شئونات مربوط به عالم كثرت جمع كرده است. وجود بي كرانه ي حضرت فاطمه زهرا (س)، مجموعه اي صالح و كامل از تجسم همه ي خوبي ها و زيبايي ها است.
يكپارچگي و وحدت شخصيت در وجودهاي مبارك و متعالي، در چنان اوجي است كه همه ي حركات و سكنات در پرتو آن، يك معناي خاص پيدا مي كند و آن معني چيزي جز عبوديت و عشق ورزي به حقيقت الحقايق نيست. معناي احترام به همسر و رحمت بر فرزند، در وجود حضرت فاطمه (س)، معنايي جز احترام به خالق و رحمت بر جلوه هاي او ندارد. بنابراين، نظام رفتاري فاطمي در شئونات خانوادگي، متشكل، منسجم و يكپارچه است. بخش توحيدي اين نظام، مجموعه اي دقيق است كه در آرماني ترين اشكال، سازمان يافته است و بين اجزاي اين رفتار، هيچ نوع خلل، تضاد و تضاربي وجود ندارد و به همين جهت، سازمان نظام مند سيره ي فاطمي در شئونات خانوادگي، اين قابليت را دارد كه بتوان از آن قوانين عمومي و خصوصي را انتزاع نمود. روابط كوچك و بزرگ داخلي يا خارجي اين سازمان رفتاري، الله محوري است و خداوند در همه ي شبكه هاي ارتباطي، جلوه هاي فعل و قول و تقرير فاطمي حضور دارد. در كانون خانه و خانواده وي، خدا موج مي زند و پروردگار عامل مهم بستگي همه ي اجزاي انديشه فاطمي است. عاملي كه سبب جامعيت عمل و نظر در وجود حضرت فاطمه (س) مي شود، فقط و فقط خداوند است.

اغلب شخصيت ها تنها در معدودي از سويه ها و زمينه هاي وجودي خود به بلوغ مي رسند و از آن جا كه داراي اعتدال و جامعيت نيستند، نمي توانند از معارف نظري خود در رابطه با كم و كيف انجام اعمال مدد گيرند. بنابراين، چون حيطه ي عقل نظري و عقل عملي ايشان از هم جدا است، نمي توانند معرفت كلي را با معارف جزئي درآميزند و هرچند كه در وادي انديشه پيشتازند، ليكن در عرصه و ميدان عمل توانمند نيستند؛ اما در شخصيت هاي متعالي، از آن جا كه به اتحاد عقل عملي و عقل نظري رسيده اند، معارف جزئي در پرتو معارف كلي روشن مي شود.

نوشتار حاضر درصدد است تا با بيان قوانين منتزع از سيره ي فاطمي(س) كه سبب تحكيم خانواده مي شود، نمادي براي تشكيل خطوط اساسي يك خانواده آرماني ترسيم كند.
مباني و مقدمات تحكيم خانواده در نگرش و سنت حضرت زهرا(س)
الف بينش توحيدي فاطمه (س) نسبت به خانواده
حضرت فاطمه (س) در والاترين درجات بينش توحيدي به سر مي برد. اين بانوي «غيب و شهود» و اين ملكه ي «بود و نمود»، هر حسن مرتبتي را در سلوك خانوادگي، مرهون بينش توحيدي مي دانست. زيرا چنان كه اشاره شد، معرفت كلي و معرفت جزئي در گستره ي شناخت فاطمي هيچ گسستي ندارد. وجود نازنين فاطمه(س) از آن جا كه تاج شهزادگي در ساحت ديدگاه توحيدي بر سر داشت، به الهام ربوي، بر تمام رمز و رازهاي كدبانوگري و تدبير منزل احاطه يافت و خود در اين رابطه مي فرمايد: «الحمدلله الذي لم يجعلني متحيرة في امر من اموري»، «حمد خدايي را كه مرا در هيچ يك از اموراتم متحير و سرگردان نگذاشت.» (قيومي، 1374: ص122)

در مقام صديقين، موحد همه حقايق را در پرتو حق مطلق ملاحظه مي كند و جز يار در ديار هستي، ديّاري نمي بيند. صدق، عامل انكشاف بعضي از حقايق و كشف مغيّبات براي صديقين است؛ چنان كه حضرت يوسف(ع) در پرتو مقام صديقيّت خويش، صور مثالي حقايق جزئي را در روياها و منامات دريافت مي فرمود و البته غير از تعبير خواب، بر علوم ديگري نظير علم مملكت داري و حفظ خزاين نيز اشراف داشت. از اثرات وضعي مقام صدّيقيّت اين است كه صدّيق در مقام امور جزئي و شئون عالم كثرت نيز، از آگاهي هاي ژرف و حكمت هاي شگرفي برخوردار مي شود.

حضرت فاطمه (س) داراي بالاترين مرتبه ي صدّيقيّت است. از اين رو، وجود مبارك ايشان به «صديقه كبري» لقب يافت. امام صادق (ع) در اين باره مي فرمايد: «هي صديقةالكبري و علي معرفتها دارت القرون الاولي»، «حضرت فاطمه (س) صديقه كبري است و عصرها و نسل هاي پيشين بر محور شناخت و معرفت او مي گردد.» (مهاجر، 1413ق: ج1، ص65) برحسب اقتضاي اين مقام، ايشان در زمينه ي حكمت عملي، بيشترين اشراف را به رموز تدبير منزل، همسرداري و تربيت فرزند داشتند و سيره ي خانوادگي ايشان نيز، آرماني ترين آيين ها و روش ها بوده است.

يكي از بنياني ترين و ريشه دارترين مباني تحكيم خانواده اين است كه بينش زن و مرد نسبت به خانواده، بينشي توحيدي باشد. پيشينه ي ازدواج، خواستگاري، ملاك هاي همسرگزيني، مهر، جهاز و...، همه و همه در زندگي فاطمه (س) توحيدي است و نور الهي سراسر عناصر و شاخصه هاي زندگي خانوادگي حضرت (س) را مي پوشاند و اين پيام را در سرسراي تاريخ همه همسران، طنين انداز مي نمايد كه ركين ترين و استوارترين عماد در استحكام زندگي خانوادگي را مي بايست در عرصه ي بينش توحيدي جستجو كرد.

فاطمه(س) جز خدا را نمي ديد و در همه لحظات حيات پاكش، جز خدا و رضايت وي را طلب نمي كرد. شئونات زندگي او نيز در سايه سار خدادوستي و خداپرستي، بالنده مي شد. خود درباره ي احوال توحيدي و عرفاني اش مي فرمايد: «شغلني عن مسئلته لذّة خدمته، لاحاجة لي غيرالنظر الي وجهه الكريم» (دشتي، 1375: ص99)، «لذتي كه از خدمت حضرت حق مي برم، مرا از هر خواهشي باز داشته است و حاجتي جز اين ندارم كه پيوسته ناظر جمال زيبا و والاي خداوند باشم.»

اين چنين محبت خداوند، نهاني ترين لايه هاي دل لاهوتي فاطمه (س) را سرشار نموده بود و حب همسر و فرزند در پرتو محبت خدا براي وي تفسير مي شد؛ چنان كه اصل انتخاب علي(ع) به همسري نيز، جز داعيه ي اخلاص نبود. از اين رو، هنگامي كه به واسطه ي انتخاب علي(ع)، در معرض طعن زنان قريش قرار گرفت، عرض حالي به خدمت حضرت رسول(ص) برد و آن گاه سر به آسمان بلند كرد؛ لبخند زد و فرمود: «رضيت بما رضي الله و رسوله»، «راضي شدم به آن چه خدا و رسول خدا(ص) به آن راضي اند.» (شيخ الاسلامي، 1377: ص273) و روزي كه علي(ع) از وي پرسيد: چرا از رنج گرسنگي و بي طعام ماندن خانه، وي را باخبر نكرده است؛ آن بانو در پاسخ نفرمود كه علي جان من از تو شرم مي كنم؛ بلكه فرمود: «يا ابالحسن! اني لاستحيي من الهي ان اكلف نفسك مالا تقدر عليه»، «اي ابالحسن! من از خداي خود شرم مي كنم كه به تو تكليفي كنم كه تو قادر بر انجام آن نيستي.» (همان)
ب بر صواب بودن مقدمات ازدواج
يكي از علل مؤثر در تحكيم خانواده، خالي بودن پيشينه ي ازدواج و مقدمات آن از خلل و فساد است. هرچه نور خدا، نور محبت و صداقت در اين پيشينه شعله ورتر باشد، اميد اين كه اين نور در سراسر زندگي مشترك زوجين تجلي كند، بيشتر است. چنان چه يكي از عوامل مهم تزلزل خانواده ها، مورد مطالعه قرار گيرد، روشن مي شود كه در بسياري از ازدواج هاي ناموفق، مقدمات غلط و نابجايي وجود داشته كه بذر سياهي ها و كدورت ها را حتي قبل از ازدواج در زمين آن افشانده است. مروري اجمالي بر زندگي حضرت فاطمه (س) نشان مي دهد كه ممهّدات ازدواج ايشان در كمال تعالي و نورانيت بوده اند. در ذيل به نمونه اي از آن ها اشاره مي شود:
1 رضايت زوجين نسبت به اصل ازدواج
اگر در انديشه ي يكي از زوجين، ناخشنودي و نارضايتي از اصل ازدواج وجود داشته باشد، اين عامل، تأثيرات منفي بسياري در زندگي مشترك باقي خواهد گذاشت. هم چنين اگر اين خشنودي و رضايت، رضايتي الهي نباشد، باز هم اين ازدواج، ريشه ي مستحكمي نخواهد داشت. بنابراين، اگر دختري با اجبار خانواده ازدواج كند و خود تمايلي به آن نداشته باشد يا به واسطه علاقه و ميل به مال، جاه و جمال مردي، همسر وي شود، در حالي كه به لحاظ دين و خلق از او رضايتي ندارد، اين ازدواج، ازدواج ممدوحي نمي تواند باشد و سبزي صلح و مودت در آن ديري نخواهد پاييد. حضرت فاطمه (س) رضايت خود را از ازدواج با علي(ع) اين گونه اعلام مي فرمايد: «رضيت بما رضي الله و رسوله» (دشتي، 1375: ص29)، «من به آن چه كه خدا و رسول خدا(ص) راضي اند، راضي و خشنودم.»
كاوش در پهنا و ژرفاي اين عبارت شريف، تبيين كننده ي اين حقيقت است كه رضايتي كه مقدمه ي ازدواج است، در صورتي سبب تحكيم خانواده خواهد بود كه رضايتي الهي و خداپسندانه باشد. مفهوم عكس اين قضيه شرطي نيز حجيت دارد و با قراين روايي مورد تأكيد و تصريح قرار گرفته است. به تعبير ديگر، مفهوم عكس اين قضيه با منطوق كتاب و سنت، تنصيص شده است. چنان كه روايات زيادي مشتمل بر اين مضمون، در جوامع حديثي وارد گرديده كه اگر كسي به داعيه ي جمال و مال با كسي ازدواج كند، مال و جمال از او زايل مي شود. وقتي عواملي گذرا و بي پايه، ريشه ي يك پيوند قرار گيرند، آن پيوند، با اولين باد خزاني افسرده خواهد شد؛ ولي اگر كسي تنها براي خدا و رضايت او قدم به ساحت زندگي مشترك بگذارد، اين نيت الهي در تحكيم بنيان خانوادگي وي مؤثر خواهد افتاد.
2 رضايت خانواده از ازدواج
يكي ديگر از عوامل مؤثر در تحكيم خانواده اين است كه هر دو خانواده به ازدواج فرزندانشان راضي باشند. هرچه اين رضايت به لحاظ كمي و كيفي عميق تر باشد، اين ازدواج از ضمانت و كفالت بيشتري برخوردار خواهد بود. آثار سوء ازدواج هاي تحميلي، از همان نخستين طليعه ي ازدواج نمودار مي شوند. اين تحميل ها گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم اند. چنان كه گاهي خانواده ها به ظاهر فرزندانشان را از ازدواج منع نمي كنند، ولي آثار نارضايتي خود را در گوشه و كنار ممهّدات ازدواج يا پس از آن نشان مي دهند و اين چنين زوجين به بي رغبتي خانواده هاي خود پي مي برند و اين معنا در روحيه ي زندگي مشترك آن ها (خودآگاه يا ناخودآگاه) تأثير خواهد داشت.
زندگي حضرت فاطمه (س) از اين ضمانت محكم برخوردار بود و رضايت و خشنودي پيامبر(ص) از ازدواج فاطمه (س) با علي(ع) بر هيچ كس پوشيده نبود. پيامبر(ص) در همه ي مراحل زندگي اين زوج، به عنوان يك عقل مجرب، از تداوم اين ازدواج حمايت مي فرمودند و در رفع مشكلات ايشان مي كوشيدند.
3 عدم توجه به ارزش هاي باطل و دروغين در مراسم ازدواج
از ديگر عوامل مؤثر در استحكام خانواده، عدم توجه به ارزش هاي باطل و دروغين در مقدمات ازدواج، نظير تعيين مهريه، تهيه جهاز، برگزاري مراسم ازدواج و... است. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه گاه كدورت ها و مشكلات خانوادگي در همان سپيده دم زندگي مشترك به واسطه ي اين برنامه ها و عدم توجه به ارزش هاي واقعي در طي آن ها به وجود مي آيد.
علي(ع) در صداق ازدواجش، همه ي داراييش را به فاطمه (س) داد؛ زيرا همه ي دارايي وي، تنها يك زره بود و ما به ازاي آن تبديل به وسايل ضروري زندگي آن دو شد. جهاز فاطمه (س) هفده قلم (چادر، مقنعه، پيراهن، حصير، پرده، لحاف، متكا، ليوان گلين آب خوري، كوزه، كاسه گلي، آفتابه گلي، آسياب دستي، مشك، تشت، حوله، پوست گوسفند و...) بيش نبود. در تمامي مراسم ازدواج فاطمه (س)، مستحسنات و مستحبات الهي، نورافشاني مي نمودند. در مراسم وليمه، فقرا و اغنيا با يكديگر دعوت شده بودند. تهليلات و تكبيرات به جاي غنا و لهو و لهب، زينت بخش مجلس عروسي فاطمه (س) بود و در ملازمات عقد، نظير مهر و جهاز و...، مراتب خلوص ديده مي شد. وقتي به علي(ع) طعنه زدند كه تو بافضيلت ترين و شجاع ترين مرد عرب هستي و مي توانستي دختر ثروتمندي را به عقد خود درآوري تا خانه ي تو را سرشار از جهاز نفيس كند، آن حضرت(ع) فرمود: «انا قوم نرضي بما قدرالله و لانريد الاّ رضي الله و فخرنا بالاعمال، لا بالاموال» (بحراني، بي تا: ج11، ص363)، «همانا ما گروهي هستيم كه به مقررات الهي رضايت داده ايم و جز رضايت خدا چيزي نمي خواهيم و افتخار ما نيز به اعمال نيكو است؛ نه به مال و ثروت» و وقتي به فاطمه (س) طعنه زدند كه تو همسر مرد فقيري شده اي كه هيچ مالي ندارد، آن وجود نازنين فرمود: «رضيت به فوق الرّضا»، «من به علي(ع) راضي هستم و رضايت من از او فوق درجات رضايت است.» (مجلسي، 1404ق: ج43، ص97)

هنگامي كه پيامبر(ص) به فاطمه (س) فرمود: «من تو را به مهر چهارصد درهم به همسري علي درآوردم»، ايشان در پاسخ فرمود: «رضيت علياً و لاارضي بصداق اربعمائة درهم»، «من به علي(ع) راضي هستم؛ ولي به چهارصد درهم مهريه راضي نيستم.» سپس رسول خدا(ص) از وي سؤال مي كند: «پس تو چه مهريه اي را طلب داري؟» آن حضرت(س) مي فرمايد: «من دل نگران امت توام؛ چه آن كه فكر شما نيز مشغول امت است» و آن گاه خداوند شفاعت امت محمد (ص) را به عنوان صداق عقد فاطمه (س) به وي تقديم مي فرمايد. (شيخ الاسلامي، 1377: ص284)

چنان كه مشهود است، تمامي ارزش ها از نخستين طليعه ي وصلت علي(ع) و فاطمه (س)، ارزش هايي الهي و راستين بوده است؛ در صورتي كه اين ارزش ها در كانون خانواده ي شيعيان ارج نهاده شود، بي شك ديگر شاهد زندگي هاي از هم پاشيده و نابسامان نخواهيم بود.
4 الهي بودن مراسم ازدواج
در تمام مراحل و موارد، مراسم ازدواج حضرت زهرا(س)، الهي بود. وليمه ي ازدواج، مبارك بود؛ چرا كه با آن فقيران مدينه را اطعام نمودند. فاطمه (س) با فرياد تكبير به خانه ي اميرمؤمنان(ع) مشرف شد و در ميانه ي راه پيراهن عروسي خويش را مسكين بخشيد. (مظاهري، 1372: صص 67-66) در روايت وارد شده است:
«قال علي(ع)، قال لي رسول الله(ص)، يا علي اصنع لاهلك طعاماً فاضلا، ثم قال: من عندنا الحم و الخبز و عليك التمر و السمن، ... ثم قال لي رسول الله(ص): ادع من احببت، فاتيت المسجد و هو مشحن بالصحابة، فاستحييت ان اشخص قوماً و ادع قوماً، ثم صعدت علي ربوة هناك و ناديت: اجيبوا الي وليمة فاطمه (س)، فاقبل الناس ارسالاً، فاستحييت من كثرة الناس و قلة الطعام، فعلم رسول الله مما تداخلني، فقال يا علي! اني سادعوالله بالبركة» (مجلسي، 1404ق: ج3، ص94)، «علي(ع) مي فرمايد كه رسول خدا(ص) به من فرمود: اي علي! براي اهل خود طعام بافضيلتي تدارك ببين و آن گاه فرمود: گوشت و نان از سوي ما و خرما و روغن از سوي تو تهيه شود؛ سپس فرمود: «اي علي، برو و هر كه را خواستي، دعوت كن.» من به مسجد آمدم؛ در حالي كه مملو از صحابه بود و شرم كردم از اين كه گروهي را دعوت كرده و جمعي را واگذارم؛ از اين رو ندا دادم: مردم! به وليمه ي فاطمه (س) بشتابيد و مردم پذيرفتند؛ من از كثرت مردم و كمبود طعام شرم كردم و پيامبر(ص) از آن چه بر من رفته بود، باخبر شد؛ فلذا فرمود: علي، من براي وليمه ي تو به بركت يافتن دعا مي كنم» و اين چنين، نشانه هاي بركت، رحمت و ايمان از مراسم ازدواج الهي علي(ع) و فاطمه (س) هويدا بود.

فاطمه (س) در شب ازدواجش به جاي انديشه در ارزش هاي بي ارزش، به حقايق عالم هستي مي انديشيد؛ تا آنجا كه علي(ع) متوجه اشك هاي پرفروغ و پاك او شده و حال وي را جويا گشت. فاطمه (س) فرمود:

«تفكرت في حالي و امري عند ذهاب عمري و نزولي في قبري فشبهت دخولي في فراشي بمنزلي كدخولي الي لحدي و قبري، فانشدك الله ان قمت الي الصلاة، فنعبدالله تعالي في هذه الليلة...» (شافعي، بي تا: ص295)، «در پيرامون حال و رفتارم فكر كردم و به ياد پايان عمر و منزلگاه ديگري به نام قبر افتادم كه امروز از خانه پدر به خانه شما منتقل شدم و روزي ديگر از اين جا به طرف قبر و قيامت خواهم رفت. در اين آغازين لحظه هاي زندگي، تو را به خدا سوگند مي دهم كه بيا تا به نماز بايستيم و با هم اين شب را عبادت كنيم.»
5 دعا و صدقه در ازدواج
دعا و صدقه از عوامل بسيار مهمي هستند كه مي توانند يك ازدواج را بيمه نمايند. دعا و صدقه در روايات و احاديث، به منزله ي سپري معرّفي شده اند كه بلاها را دفع مي نمايند. هيچ ازدواجي در اين عالم محقق نمي شود، مگر اين كه در معرض بعضي بليات جزئي يا كلي در اصل يا فروعاتش قرار مي گيرد. استفاده از فرمول هاي غيبي كه در باب آثار دعا و صدقه وارد شده است، مي تواند حلاّل برخي از مشكلات اصلي و فرعي بناي ازدواج باشد. چنان كه امام صادق(ع) مي فرمايد: «ما من قبض و لا بسط الاّ و لله فيه مشية و قضاء و ابتلاء ...» (كليني، 1362: ج1، ص152)، «هيچ گشايش و تنگي اي وجود ندارد، مگر اين كه براي خداوند در آن اراده، قضا، امتحان و بليه اي وجود دارد.»

االبته مراد از بلا هميشه آفت نيست؛ بلكه حتي اگر در ازدواج رونق و گشايشي باشد، باز هم مي توان آن را نوعي بلا دانست. «بلاء» نوعي اختبار و امتحان است و در نيك و بد استعمال مي شود. جوهري در صحاح مي گويد: «البلاء الاختبار يكون بالخير و الشر. يقال: أبلاه الله بلاء حسناً و ابتليه معروفاً.» (رك. امام خميني، 1371: ص236)

در ازدواج حضرت فاطمه (س)، اثرات شريف دعا و صدقه هويدا است. هنگامي كه جهازيه حضرت (س) را نزد پيامبر اكرم (ص) آوردند، اشك شوق از ديدگان مبارك ايشان جاري شد و دست به دعا برداشتند: «خدايا مبارك كن اين جهازيه را كه اغلب آن از گل است» و هنگامي كه حضرت رسول(ص)، جواب مثبت فاطمه (س) را براي وصلت ايشان به دست آوردند، در طليعه ي بشارت اين وصلت تكبير گفتند. علي(ع) مي فرمايد: «رسول خدا(ص) وقتي دخترش را به ازدواج من درآورد، نزد من آمد و فرمود: با نام خدا برخيز و اين ذكر را بخوان: «علي بركة الله، ماشاءالله، و لاقوة الا بالله، توكلت علي الله...»، «بر سفره خدا مي نشينم و راضي مي شوم بر آن چه كه او بخواهد؛ قدرت و قوتي نيست مگر از جانب خدا؛ پس به او توكل مي كنم و ياري مي طلبم.» سپس مرا در كنار فاطمه نشانيد و گفت: «خداوندا ! اينان محبوب ترين مردم در نزد من مي باشند؛ آنان را دوست بدار و خير و بركت به فرزندان آن ها عطا كن و آنان را از هر آسيبي حافظ باش، من آن ها و فرزندانشان را از شرّ شيطان فريبكار به تو مي سپارم.» (شيخ طوسي، 1372: ج1، ص38)

هر صدقه ي جزئي، بعضي از آفات و سيئات پيرامون ازدواج را دور مي كند. متعالي ترين نماد اين صدقه، بخشش پيراهن عروسي حضرت زهرا(س) در شب زفاف آن حضرت، توسط ايشان بود. چنان كه در روايت آمده است:

«ان النبي(ص) صنع لها قميصاً جديداً ليلة عرسها و زفافها و كان لها قميص مرقوع و اذاً بسائل علي الباب، يقول: اطلب من بيت النبوة قميصاً خلقا.ً فارادت ان تدفع اليه القميص المرقوع، فتذكرت قوله تعالي (لن تنالوا البرّ حتي تنفقوا مما تحبون)[1] فدفعت له الجديد.» (شيخ الاسلامي، 1377: ص282)، «رسول خدا(ص) براي عروسي حضرت فاطمه (س) پيراهن تازه اي تهيه كرد و جامه ي كهنه و وصله داري نيز نزد فاطمه (س) بود، در اين هنگام سائلي در زد و گفت: از خانه ي رسول خدا(ص) جامه اي كهنه مي خواهم. فاطمه (س) خواست كه جامه ي وصله دار را به وي بدهد، ناگاه به ياد آورد كه خداوند فرموده است: «هرگز به فضيلت نمي رسيد، مگر انفاق كنيد از آن چه دوست داريد.» چنين بود كه آن حضرت(س) جامه ي نو و جديد خود را به فقير بخشيد.»
6 اعتماد و اطمينان به دوام ازدواج
از ديگر عواملي كه مي تواند سبب تحكيم خانواده شود، اين است كه زوجين با يقين قدم در عرصه ي ازدواج بگذارند و بدانند كه وصلت آن ها دائمي است و اطمينان داشته باشند كه هرگز از هم جدا نخواهند شد. تشويش و بيم جدايي، گرمي و زلالي اطمينان را از دل و جان مي زدايد و تزلزل اعتماد، سبب ظهور اولين رخنه ها در ديواره ي مستحكم نهاد خانواده مي شود.

همان طور كه بيان گرديد، حضرت فاطمه (س) در اولين شبي كه به همسري علي(ع) درآمدند، تعبيري را بيان داشتند كه حكايت از يقين ايشان مي كند كه از خانه ي علي(ع) جز با مرگ جدا نخواهند شد و جز مرگ نمي تواند در اجتماع و الفت اين دو خليل، خللي وارد آورد: «اي علي... من امروز از خانه ي پدر به خانه ي شما منتقل شدم و روزي هم از اين خانه به قبر و لحد، پاي خواهم گذاشت.» (دشتي، 1375: ص35)
7 همسر را بهترين همسر دانستن
يكي از اصلي ترين محورها در تحكيم خانواده اين است كه زن و شوهر ديدگاه مثبتي درباره ي يكديگر داشته باشند؛ هرچه اين ديدگاه مثبت تر و متعالي تر باشد، به همان ميزان هر دو از خوشبختي بيشتري در زندگي زناشويي برخوردار خواهند بود. اصلي ترين عاملي كه رايحه ي رضايتمندي و خرسندي را در فضاي زندگي مشترك مي پراكند، سبزي و خرمي است كه شاخسار بينش همسران نسبت به هم را بارور مي كند و زماني مودّت ميان زوجين تهديد مي شود كه پنداشت و نظرگاه آن ها نسبت به همسري با يكديگر مخدوش شود و نخستين صاعقه اي كه ديواره ي اعتماد و محبت بين همسران را مي شكافد، اين است كه يكي از زوجين بپندارد كه همسرش وي را لايق همسري خود نمي بيند و يكي از دو همسر يا هر دو، در اين انديشه باشند كه بهترين همسر را براي خود برنگزيده اند. اين پنداشت در ذهن هر يك از زوجين خلجان كند، موجب تلخ كامي و ناخرسندي در طرفين و البته تلخ تر و سنگين تر براي زوجي خواهد بود كه مورد خسران قرار گرفته و مي داند كه همسرش او را لايق نمي شمارد.

با الگوبرداري از زندگي مشترك و شكوهمند فاطمه (س)، مي توان اين معيار وزين را در تحكيم خانواده عرضه نمود كه «همسر را بهترين همسر دانستن»، از اولين و اساسي ترين گام هاي مسير خوشبختي خانواده است.

شاهد اين مدعي اين است كه پيامبر(ص) در طليعه ي زندگي علي(ع) و فاطمه (س)، نخست، ديدگاه آنان را نسبت به همسري با يكديگر جويا مي شود، آن گاه كه از علي(ع) مي پرسد: «همسرت را چگونه يافتي؟» جواب مي شنود: «چه قدر او ياور خوبي در راه اطاعت خدا است» و زماني كه از فاطمه (س) سؤال مي كند كه «تو همسرت را چگونه يافتي؟» آن بانو در پاسخ مي گويد: «علي(ع) بهترين شوهر است.»

آن چه كه از تأمل و ژرف نگري در اين اقوال شريف به دست مي آيد، اين است كه خوشبخت ترين و پاك ترين زوج هاي عالم، همديگر را تنها لايق همسري خويش نمي دانستند، بلكه يكديگر را لايق ترين همسر براي هم مي ديدند. حضرت فاطمه (س) در جواب پدر نفرمود: «بعل خير»، «او شوهر خوبي است»؛ بلكه فرمود: «او بهترين شوهر است.»

وجود چنين ديدگاهي ميان همسران نه تنها مايه ي خوشبختي، جبران فقدان ها و ملايمت مشكلات است، بلكه موجب پوشاندن نقايص هر يك از زوجين در نظر ديگري است و اگر اين نگاه متعالي و زيبا متقابل باشد، لطف اين زندگي به سرحد اعلاي كمال و بالندگي خواهد رسيد.
عوامل تحكيم خانواده در جلوه هاي رفتاري و سيره ي حضرت زهرا(س)
الف حسن سلوك با همسر
يكي از عوامل بسيار مهم و اساسي در زمينه ي تحكيم خانواده، تدبير در حسن سلوك با همسر است. اين مفهوم از مفاهيم پيچيده اي است كه چندين مفهوم ديگر در تشكّل ساختار آن نقش آفريني مي كنند. نوعي فراست و كارداني در تدبير منزل و رفتار با همسر، مي تواند از تعيين كننده ترين عوامل موفقيت در آيين همسرداري به حساب آيد. در اين جا نمونه اي از ظرايف و لطايف جلوه هاي رفتاري و گفتاري فاطمه (س) در برخورد با همسر بزرگوارشان حضرت اميرالمؤمنين (ع) بيان مي شود تا در تحليل جوانب و جزئيات اين رفتار، گامي به سوي درك كاربردي مفهوم «فراست و تدبير در حسن سلوك با همسر»، برداشته شود.
1 توجه به ظرايف روحيات همسر
يكي از عوامل استحكام بخش پيوندهاي مودّت ميان زن و شوهر اين است كه طرفين بتوانند حالات و روحيات يكديگر را درك كنند. شايد هيچ عاملي به اندازه ي درك متقابل روحيات در زندگي خانوادگي، نمي تواند آرامش بخش و سازنده باشد. مهمترين عامل و سبب محبت نيز معرفت است (رك. فيض كاشاني، بي تا: ج 8-7 ، ص201) و درك روحيه و شناخت ابعاد وجودي همسر، از تجلّيات معرفت به اوست.

فاطمه (س)، علي(ع) را خوب مي شناخت و بر روحيات او مشرف بود. در شرايطي كه ديگران علي(ع) را درك نمي كردند و از جلوه هاي رفتاري وي سوء برداشت مي نمودند، اين همسر گرامي وي بود كه او را مي شناخت و براي ديگران رفع ابهام مي كرد. چنان كه در روايتي وارد شده است كه يكي از اصحاب اميرالمؤمنين(ع) وي را در تاريكي هاي نخلستان تعقيب كرد و شاهد حالات عرفاني و راز و نياز محيرالعقول او با معبود بود. در اين ميان، ناگهان مشاهده كرد كه حضرت(ع) همانند چوب خشكي در زمين عبادتگاه خود فرو افتاد؛ پس از تأمل بيشتر به اين گمان يا يقين رسيد كه علي(ع) از دنيا رفته است؛ هراسان به درب منزل او آمد تا اين خبر را به فاطمه (س) بازگويد؛ آن بانوي جليل القدر با معرفت و دركي كه از روحيات علي(ع) داشت، دريافت كه علي(ع) در حالت خوف الهي بدان صورت درآمده است؛ فلذا فرمود: «... الغيشة التي تأخذه من خشية الله...» (ابن شهرآشوب، 1379: ص124)، «اين حالتي است كه به واسطه ي خشيت الهي بر وي عارض شده است.»

نمونه ي ديگري كه از توجه حضرت زهرا (س) به ظرايف روحيات همسر بزرگوارشان حكايت دارد، ماجراي واپسين لحظات حيات نوراني آن حضرت(س) است. فاطمه(س) شدت دلبستگي همسرش، علي(ع)، را به خود مي دانست و بر اين مطلب آگاه بود كه وي با وجودي كه قلبي پهناورتر از وسعت تمام هستي و استقامتي عظيم تر از استقامت كوه دارد ولكن از دست دادن فاطمه (س) ممكن است وجود او را از هم بپاشد. از اين جهت، در واپسين لحظات زندگي، با درك ظرايف روحي همسر، او را به نزد خود خواند و با زبان دلداري و دل آرامي، آرام آرام لحظات مرگ خود را براي وي توصيف كرد تا پذيرش مرگ خود را براي او آسان نمايد. يكي از ظرايف مواجه نمودن افراد با مرگ عزيزان اين است كه اين خبر آرام آرام و مرحله به مرحله به ايشان برسد و فاطمه (س) با درك لطايف روح علي(ع)، خود اين مهم را برعهده گرفت.

در روايت آمده است كه فاطمه (س) قبل از شهادت، رؤياي صادقه مبشّره اي ديد و براي آرام نمودن علي (ع)، او را به بالين طلبيد و رؤياي خود را با او درميان گذاشت و بدين وسيله او را از جهت روحي آماده نمود: «شبي كه خداوند اراده ي قبض روح فاطمه(س) و اكرام روح او را داشت، فرارسيد؛ حضرت فاطمه (س) همسرش را به بالين طلبيد و فرمود: پسرعموي من، سلام بر شما، همانا اين جبرئيل است كه به سوي من آمده و بر من سلام مي كند و مي گويد: اي محبوبه ي حبيب خدا و ميوه ي دل او، امروز تو در محل اعلي و جنت المأوي به او ملحق مي شوي و آن گاه فرمود: جبرئيل از نزد من رفت. (پس از مكث و تأمل) حضرت فاطمه (س) دوباره فرمود: بر شما سلام باد و آن گاه خطاب به همسرش گفت: اي پسرعموي من، اين ميكائيل بود كه همانند دوستش جبرائيل به من سلام كرد. (بعد از مكث و تأمل ديگري) دوباره فاطمه (س) جواب سلامي را داده و چشم هايش را كاملاً باز كرد و به همسرش گفت: اي پسرعموي من، به خدا قسم، به حقيقت اين عزرائيل است كه بال هايش را در مشرق و مغرب گشوده است و پدرم او را براي من چنين وصف فرموده است...» (سپهر، 1382: ص183)

البته اخبار ديگري نيز، در باب لحظات آخر حيات فاطمه(س) وارد شده است ولكن آن چه از اين خبر در راستاي مراد منظور نظر برداشت مي شود، اين است كه فاطمه (س) با اين لطايف و ظرايف سعي داشتند، خبر مرگ خود را با زيباترين و ملايم ترين صورت ممكن، به علي(ع) برسانند تا وي در معرض شنيدن خبر سهمگين شهادت ايشان، ازپاي درنيايد.
پرهيز از تقاضاي نامقدور
در زندگي مشترك، توجه به ظرايف روان شناختي كه مربوط به روحيه ي مردانه يا زنانه است، در رأس مهمترين عوامل مؤثر در استحكام خانواده قرار دارد. علي(ع) هرچند يك انسان كامل و «كون جامع» بود، لكن در قالب آيتي مذكر، در اين عالم ظهور كرد و در يكي از شئون امكاني خود، حائز مقام رياست اقتصادي خانواده گرديد. وجود فاطمه (س) نيز هر چند حاصل همه ي عظمت هاي لاهوتي بود، لكن در قالب آيتي مؤنث و تحت تكفل اقتصادي علي(ع) به سر مي برد و يكي از جهات كماليه ي زندگي مشترك اين دو وجود مقدس، اين بود كه به ويژگي هاي زنانه يا مردانه يكديگر توجه و دقت مي فرمودند.

تقاضا نمودن امري از فردي كه قادر بر انجام آن نيست، هميشه و همه جا سبب آسيب هر روحيه اي نمي شود؛ ولي به جهت شرايط خاصي كه در زندگي مشترك و روحيه ي زن و شوهر وجود دارد، معمولاً اگر اين تقاضا از سوي زني در برابر همسرش مطرح شود و شوهر قادر بر پاسخ نباشد، نوع خاصي از احساس سرشكستگي را در خود خواهد يافت و اين واقعيت روح او را خواهد آزرد.

آن چه از سطور نوراني زندگي خانوادگي فاطمه(س) به دست ما رسيده است، نشان دهنده ي اين حقيقت است كه فاطمه (س) به اين معني توجه وافر داشته و اين نكته ي ظريف را همواره رعايت مي فرموده است؛ چنان كه در تاريخ زندگي معصومانه اش آمده است:

«در يكي از روزها، صبحگاهان امام علي(ع) فرمود: فاطمه جان آيا غذايي داري تا از گرسنگي بيرون آيم؟ آن بانو(س) فرمود: نه، سوگند به خدايي كه پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزيد، دو روز است كه در منزل غذاي كافي نداريم؛ امام علي(ع) با تأسف فرمود: فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادي تا به دنبال غذا بروم؟ فاطمه (س) فرمود: «يا ابالحسن انّي لاستحيي من الهي ان اكلّف نفسك ما لا تقدر عليه» (اربلي، 1381: ج2، ص26)، «اي ابالحسن، من از پروردگار خود حيا مي كنم كه چيزي را كه تو بر آن توان و قدرت نداري از تو درخواست كنم.»

هرچند كه شأن صدور اين روايت درباره مسائل اقتصادي است، ولي تعميمي كه در اين عبارت شريف وجود دارد، نشان دهنده ي اين معني است كه در ساير امور و شئون نيز، رعايت اين مطلب امري مطلوب و پسنديده است.
استقبال از پيشنهاد همسر
يكي از عواملي كه سبب مي شود روحيه توادد و نشاط در زندگي خانوادگي ريشه دار شود و اعضاي خانواده در زير آسمان صلح و صفا، به يكديگر حسّ نزديكي بيشتري پيدا كنند، اين است كه از پيشنهادهاي يكديگر استقبال نمايند. فاطمه (س) در اين امر پيشتاز بودند. در روايتي آمده است: روزي تنگدستي و مشكلات بسيار بر علي ابن ابي طالب(ع)، فشار آورد تا آن جا كه از فاطمه (س) خواست تا نزد پيامبر(ص) برود و از او چيزي بخواهد. فاطمه (س) خوب مي دانست كه علي(ع) تا چه حد كتوم است و تا چه اندازه به او، حسن، حسين، زينب و كلثوم، شفقت دارد؛ لذا به محض آن كه امام علي(ع) در قالب اين كلام محجوبانه (اگر به خانه پدرت رفتي، چيزي از او بخواه)، خواسته ي خود را با فاطمه (س) در ميان مي گذارد، فاطمه (س) درنگ نمي كند و در ساعتي غير متداول براي تسريع در اجابت خواسته ي همسر، به سوي منزل پدر مي شتابد و هنگامي كه پيامبر(ص) درباره ي خواسته اش سؤال مي كند، فاطمه (س) بسيار حكيمانه و مدبرانه ابراز حاجت مي نمايد؛ وي به حاجت خود و به گفته علي(ع) تصريح نمي نمايد و مشكل خود را اين گونه با پدر در ميان مي گذارد: «غذاي فرشتگان، تهليل، تسبيح و تحميد است؛ پس طعام ما چه مي تواند باشد؟»

در اين سخن حضرت (س)، اشارتي به مقام فرشتگان نيز وجود دارد كه اينان به طور دايم در حال اطاعت محض اند و ملائك، عقول مجردي هستند كه به هيچ يك از اطعمه و اشربه ي عوالم پايين تر، نيازي ندارند و ارزاق ايشان معنوي و از جنس ذكر، حمد و ستايش پروردگار است. حضرت فاطمه (س) از آن جا كه با فرشتگان محشور بوده و با ايشان مراوده داشتند، با اذكار ايشان آشنا بودند؛ از اين رو به بعضي از اذكار آنان نيز اشاره مي نمايند. در زمانه و عصري كه فرهنگ اوليه ي عرب، صراحت و بي پردگي در گفتار بود و در برهنگي سخن افراط مي نمودند، اين نمونه عرض حاجت كردن، كمال فراست و ادب فاطمي را مي رساند.

پيامبر(ص) با ظرافتي خاص در ازاي درخواست متين فاطمه (س)، براي او از تعليم ذكر خاصي از سوي جبرئيل(س) خبر دادند كه با رفع اين مشكل مناسبت دارد. حكمت و معرفت فاطمه (س) وي را وامي دارد كه از پدر تمناي آن اذكار را نمايد. فاطمه (س) خوب مي دانست كه اذكار و اسماي الهيه، كاركنان مطلق دار وجودند و هر يك از آن ها مقتضياتي دارند. حضرت فاطمه (س) اين عبارت شريف را در اين رابطه از پيامبر(ص) فرا مي گيرند: «يا اول الاولين، يا آخرالآخرين، يا راحم المساكين و يا ارحم الراحمين.»

تدبير و فراست فاطمه (س) در همسرداري، آن گاه نمود بيشتري پيدا مي كند كه ايشان پس از فراگرفتن اين رمز و راز، با مسرّت از خانه ي پدر به خانه ي خويش برمي گردد و براي علي(ع) اين گونه حكايت ماجرا را باز مي گويد كه من براي دنيا رفتم و با متاع آخرت بازگشتم و اين گونه با اشراف بر ظرايف روحي علي(ع)، خود را دست خالي نشان نمي دهد و به گونه اي حكيمانه و مدبرانه مي خواهد كه علي(ع) از عرض حاجت در برابر رسول خدا(ص)، شرمنده نشود. (رك. شيخ الاسلامي، 1377: ص216)
2 سازگاري با همسر
يكي ديگر از عواملي كه سبب تحكيم خانواده مي شود، اين است كه زوجين با يكديگر توافق و سازش اخلاقي داشته باشند. مسلم است كه وقتي زن و شوهر در كنار يكديگر قرار مي گيرند و در جميع شئون زندگي، در وطن و سفر و در حال بيداري و در بستر با يكديگر شريك مي شوند، گاه اختلاف سليقه هايي پيدا مي كنند. براي آن كه اين اختلاف ها، اساس زندگي مشترك را خدشه دار نسازد و قلب همسران را از هم نرنجاند، بايد به فرآيندي جهت سازش و توافق توسل كرد. در طي اين فرآيند، هر يك از زن و شوهر از بعضي اميال، خواست ها و سليقه هايشان براي احترام به نظر همسر خود، چشم پوشي مي كنند. البته اين امر، درباره ي وجود دو معصوم(س) با عامه ي مردم متفاوت است. با اين وصف، علي(ع) در اين زمينه درباره ي همسرش فاطمه (س) مي فرمايد: «ولااغضبتني و لاعصت لي امراً و لقد كنت انظر اليها فتنجلي عني الغموم و الاحزان بنظرتي اليها» (اخطب خوارزم، 1374: ص256)، «فاطمه(س) مرا به خشم نياورد و مخالفتي با امر من نكرد و هر وقت نگاهش مي كردم، تمام غم هايم زايل مي شد.»
3 محبت و احترام نسبت به همسر
با احترام خطاب كردن همسر
يكي از رموز موفقيت در زندگي مشترك اين است كه در پاره اي از مسائل جزئي، فراست و دقت نظر اعمال شود. چنان كه صدا كردن همسر، يك امر بسيار روزمره در زندگي خانوادگي است؛ در صورتي كه اين خطاب، احترام آميز باشد، پژواكي از محبت و صميميت را درپي خواهد داشت.

وجود مبارك علي(ع) و فاطمه(س) در رعايت اين نكته نيز، الگو و سرمشق بوده اند. آن بانوي بزرگوار، نام همسر خود را با احترام ياد مي كرد. گاهي وي را با كنيه «ابالحسن» مي خواند و گاهي با ياد قرابت نسبي (يا ابن عم) وي را ندا مي داد و گاه با لقب شريف «يا اميرالمؤمنين» او را فرا مي خواند و در گاه مؤانست و بعضي از موارد ديگر نيز از سر حكمت، وي را با نام مباركش مي خواند و گاه نيز با ساير القاب شريفه از او ياد مي نمود.

نام بردن مناسب و زيبا خطاب كردن افراد، از شاه كليدهاي ارتباط مثبت برقرار كردن است. در فرآيند خطاب محترمانه، انرژي هاي مثبتي از وجود فرد احترام كننده به جانب فردي كه مورد احترام قرار مي گيرد، متصاعد مي شود و طليعه ي ارتباط را مصفّا و مبارك مي گرداند و زمينه ي واكنش مثبت مخاطب را نيز فراهم مي آورد. حضرت اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مي فرمايد: «اجملوا في الخطاب، تسمعوا جميل الجواب»، «خطاب هايتان را زيبا كنيد تا پاسخ زيبا بشنويد.» (غرر الحكم، 1377: ص435)

هرچند كه در ميان انبوه ارتباطات وسيع و گسترده ي زن و شوهر، خطاب نمودن همسر از ساده ترين جلوه هاي رفتاري و بسيط ترين فرمول هاي ارتباطي است ولكن از اهميت ويژه اي برخوردار است. نحوه، نوع و لحن خطاب و آميزه هاي احساسي انعكاس يافته در خطاب و بكارگيري اسماء و القاب مناسب براي مخاطب قراردادن افراد، تأثير عميقي در واكنش هاي عاطفي افراد بر جاي مي گذارد و زن و شوهر نيز جهت تحصيل خرسندي و رضايتمندي خاطر از يكديگر، بيش از هر چيز به كنش ها و واكنش هاي عاطفي مثبت و مناسب نيازمندند؛ لذا بايد به همين مسائل به ظاهر ساده ، ولي مهم نيز توجه نمايند. به عنوان نمونه، فاطمه(س) هنگام شكايت مرگ پدر و مشكلات سياسي همسرش را اين گونه خطاب مي فرمايد: «يا ابن ابي طالب» (مجلسي، 1404ق، ج8، ص125) و با اين خطاب، متذكر نسبت علي (ع) با پيامبر (ص) مي شود و هنگامي كه مي خواهد خبر رحلت خود را به علي (ع) بدهد، ايشان را با خطاب «يا ابن عم» فرامي خواند تا متذكر نسبت خود و علي (ع) شود. (همان، ج43، ص191)
تواضع در برابر همسر
«معاشرت معروف» در روابط ميان زن و مرد، يكي ديگر از پايه هاي تحكيم و دوام خانواده به حساب مي آيد. در حسن معاشرت زن با شوهر، عامل تواضع، عنصري چشمگير و اساسي است. زن از عطوفت شوهرش لذت بيشتري مي برد و مرد از محبت احترام آميز زن، بيشتر محظوظ مي شود. ليكن تواضع متناسب، از مواردي است كه مي تواند مرد را در زندگي خانوادگي، سرشار از رضايت خاطر و خشنودي نمايد و به همه ي هستي او مراتب لذت همنشيني و انس با همسرش را بچشاند؛ زيرا مفهوم «قواميت تكويني شوهر بر زن» ايجاب مي كند كه رفتار زن با شوهر خاضعانه تر و رفتار مرد با زن دلسوزانه تر باشد. «همه ي افراد بشر درباره ي تعيين مرزهاي زيبايي با يكديگر هم رأي نيستند.» (رك. نيوتن، 1377) ولي تواضع مناسب از مفاهيمي است كه در اكثر دوره هاي تاريخي و در بين اكثر اقوام، ملل و نژادها، مورد تكريم و احترام قرار گرفته است. امام صادق(ع) مي فرمايد: «ثلاثة يوجبن المحبة: حسن الخلق، حسن الرفق، و التواضع» (مجلسي، 1404ق: ج2، ص205)، «سه چيز محبت را بر جاي مي گذارد: خوش اخلاقي، خوب مدارا كردن و تواضع.»

حضرت فاطمه (س) با وجودي كه كفو و همتاي علي(ع) و دختر سرور كائنات است، در مقابل همسرش، تواضعي ستودني دارد. به عنوان نمونه، وقتي در برابر شفاعت علي(ع) از خليفه كه براي عيادت او اذن مي خواستند، قرار مي گيرد، با اين عبارت متواضعانه پاسخ مي فرمايد: «يا علي، البيت بيتك و انا امتك»، «علي جان، خانه خانه ي توست و من كنيز توام.» (بابازاده، 1376: ص255)
ابراز و اظهار محبت به همسر
يكي ديگر از نكات بسيار قابل توجه در روابط ميان زن و شوهر، اظهار محبت به همسر است. در بنيان خانواده هايي كه با وجود عامل محبت از فرآيند اظهار محبت، به خوبي استفاده نمي شود، اندك اندك خدشه ها و خلل هايي به وجود مي آيد. دانستن محبت دو همسر به يكديگر كافي نيست؛ شنيدن كلمات محبت آميز از لوازم يك زندگي موفق زناشويي است. اين نياز متقابل زن و شوهر به اظهار محبت در مقابل يكديگر، بايد به بهترين نحو پاسخ گويي شود.

پيامبر(ص) درباره ي ابراز محبت مرد نسبت به زن مي فرمايد: «قول الرجل للمرأة اني احبك، لايذهب من قلبها ابداً» (حرعاملي، 1367: ج20، ص23)؛ «هيچگاه اين كلام شوهر كه مي گويد: «دوستت دارم»، از دل زن خارج نمي شود.»

زن نيز به طور متقابل بايد به همسر خويش اظهار محبت نمايد. در زندگي حضرت فاطمه (س)، عبارات محبت آميز و احترام آميز به علي(ع) بسيار است؛ از جمله ايشان در عبارتي خطاب به همسرشان در مقام اظهار محبت مي فرمايد: «روحي لروحك الفداء و نفسي لنفسك الوقاء» (حائري مازندراني، 1374: ج1، ص196)، «روح من فداي روح تو باد و جان من سپر بلاي جان تو باشد.»
4 حمايت و دفاع از همسر
يكي از مهمترين شاخصه هايي كه مي تواند در ژرفابخشي محبت و در نتيجه در استحكام خانواده مؤثر باشد، حمايت و دفاع از همسر است. مسلم است كه در هر زندگي خانوادگي، زن و شوهر غير از نقش همسري، در ساير روابط اجتماعي يا سياسي و...، نقش هاي ديگري نيز بر عهده دارند و هيچ قلعه و دژي مستحكم تر از قلعه ي خانواده نمي تواند مدافع يك انسان در سختي ها، آسيب هاي اجتماعي و... باشد. حمايت هر يك از زوجين از ديگري و تجليل و قدرداني از تلاش ها و زحمات وي، از جمله ي اين امور است.

حضرت فاطمه (س) هم مأموم علي(ع) بود و هم همسر وي و از آن جا كه اين بانو در همه ي خيرات و صالحات، پيشتازترين فرد امت محسوب مي شد، در امر دفاع از ولايت نيز، والاترين جان فشاني ها را به ساحت كبريايي خداوند تقديم كرد. يكي از نمونه هاي منقلب كننده ي دفاع فاطمه (س) از همسرش، در جرياني است كه علي(ع) را با اكراه و اجبار براي اخذ بيعت به مسجد مدينه مي بردند. در روايت است كه بانوي دو عالم(س)، براي دفاع از همسر به درب مسجد آمد و جلوه هاي به ياد ماندني اي از ايثار و فداكاري از خويش در تاريخ بر جاي گذاشت. براي نمونه، اين فراز شريف از وي در ياوري علي(ع) نقل مي شود: «فوالله يا سلمان لااخلي عن باب المسجد حتي اري ابن عمي سالماً بعيني» (شيخ مفيد، 1374: ص181)، «به خدا سوگند اي سلمان، از درب مسجد مدينه پا بيرون نمي گذارم تا آن كه پسرعموي خود را با چشمان خودم سالم ببينم.»

فاطمه (س) در يكي از فرازهاي حمايت هايش از علي(ع) مي فرمايد: «ما الذي نقموا من ابي الحسن؟... والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله(ص) اليه لاعتلقه و لسار بهم سيراً سجحاً و لايكلم خشاشه... و لم يكن يتحلّ من الغني بطائل و لايحظي من الدنيا بنائل غير ريّ الناهل...» (طبرسي، 1380: ج1، ص147)، «چرا به شوهرم، اميرالمؤمنين(ع)، توجهي نكرديد؟... اگر مردان شما به او جفا نمي كردند و اجازه مي دادند او بر كرسي بر حق خود بنشيند، او به سوي شما حركت مي نمود و با آرامش تمام، مركب خلافت را سالم به مقصد نهايي مي رسانيد و هيچ رنج و زحمتي هم متوجه كسي نمي شد... و خود نيز از آن سوء استفاده نمي كرد و جز اندازه ي نياز از آن بهره مند نمي شد...»

همچنين فاطمه(س) در تبليغ ولايت علي(ع) مي فرمود: «انّ السعيد، كلّ السعيد، حق السعيد، من احب علياً في حياته و بعد مماته...» (زيدبن علي، بي تا: ص458)، «سعادت و رستگاري، همه سعادت ها و رستگاري ها و حقانيت رستگاري ها از آن كسي است كه علي(ع) را در دوران زندگي و پس از شهادتش دوست داشته باشد.»

در روايت ديگري آمده است كه حضرت علي (ع)، حضرت فاطمه (س) دختر رسول خدا(ص) را شبانه بر مركبي مي نشاند و در مجالس انصار مي گردانيد تا از آن ها تقاضاي ياري نمايد. «فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله(ص)، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل... فقالت فاطمه (س): ماصنع ابوالحسن الا ماكان ينبغي له، و لقد صنعوا ما الله حسيبهم و طالبهم» (اميني، 1379: ج5، ص372)، «انصار به حضرت فاطمه (س) مي گفتند: اي دختر رسول خدا(ص)، بيعت ما با اين مرد گذشته است. حضرت فاطمه (س) مي فرمود: ابوالحسن كاري را انجام مي دهد كه سزاوار اوست و مردم نيز عملي را انجام دادند كه خداوند از آن ها حساب مي كشد و از آن ها (حق ابوالحسن) را مطالبه مي نمايد.»
5 زينت ظاهر و باطن براي همسر
يكي از اصول حاكم بر خانواده ي آرماني، آراستگي ظاهر و باطن همسران براي يكديگر است. علي (ع) مي فرمايد: «جمال الباطن، حسن السريرة» (غرر الحكم، 1377: ص41)، «زيبايي باطن ، در حسن نيت و زيبايي درون است.» دل و جان فاطمه (س)، در كمال حسن نيت، خلوص و صميميت نسبت به همسر بزرگوارش بود و حسن سريره ي او جميل ترين زيبايي هاي باطني را در برابر چشمان مبارك علي(ع) به تماشا مي گذاشت.

بايد توجه داشت، چنان كه فردي از نعمت جمال ظاهر برخوردار نباشد، اولاً با هنرمندي و ظرافت خاصي مي تواند به آراستگي و حسن خويش بيفزايد؛ ثانياً با ظرايف و طرايفي كه در جلوه گري هاي رفتار عقلي خود طراحي مي كند، مي تواند به حسن سلوك و جمال باطن دست يابد. به عنوان مثال، لبخند زينت چهره است؛ اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد: «التبسّم، حبالة المودة» (نهج البلاغه، كلمات قصار)، «تبسم ريسمان دوستي است.» نگاه مهربان، زينت چهره است و مي تواند بر جمال ظاهر و باطن بيفزايد. گشادگي چهره و بشاشيت وجه نيز، نوعي زينت چهره است. در روايت، يكي از خصوصيات زنان با فضيلت، درخشندگي چهره معرفي شده است: «افضل النساء امتي اصبحن وجهاً...» (كليني، 1362: ج5، ص324)

شادماني باطني و رضايت خاطر نيز، نوعي صباحت و درخشش در چهره ايجاد مي نمايد و وجه را زيباتر و مزيّن تر مي نمايد. نور ايمان، چهره را هرچند نازيبا باشد، زينت مي دهد و دوست داشتني مي كند. امام حسن عسگري(ع) درباره ي «حسن»، سخن بلندي دارد. ايشان حسن را به دو قسم ظاهر و باطن تقسيم كرده و مي فرمايند: «حسن الصورة، جمال ظاهر و حسن العقل، جمال باطن» (مجلسي، 1404ق: ج1، ص32)، «زيبايي چهره، جمال ظاهري است و جمال و نيكويي خرد و انديشه، سرمايه ي آراستگي باطن است.»

خداوند انسان را به حب جمال مفطور نموده است؛ فلذا گرايش به زيبايي و جمال، از گرايشات و تمايلات فطري و مستحسن انساني است و زيباپسندي از خواسته هاي طبيعي بوده و با سرشت انسان ممزوج است. از اين رو، در همه ي جوامع و تمدن ها و بين همه فرهنگ ها، جلوه هاي زيبادوستي و جمال پرستي مشاهده مي شود. زينت و آراستگي لباس و چهره سبب مي شود، زيبايي هاي طبيعي رونق گرفته و با جلوه ي بيشتري بدرخشند. اين امر در روابط بين زن و شوهر، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است.

در سيره ي امامان معصوم(ع)، مشاهده مي شود كه ايشان براي نماز، زيارت مؤمنين، حضور در بعضي از مجالس مانند مجلس درس و براي همسران خويش، متناسب با زمان و مكان و شرايط، به آراستگي ظاهر و زينت جمال خود توجه مي نمودند. امام حسن مجتبي(ع) در اين رابطه مي فرمايد: «ان الله جميل و يحب الجمال، فأتجمل لربي و هو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد...» (كليني، 1362: ج6، ص438)، «همانا خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد و من بدين جهت براي پروردگارم خود را آراسته مي كنم و خداوند در اين رابطه مي فرمايد كه براي رفتن به هر مسجدي زينت كنيد.»

حضرت فاطمه (س) به عنوان زينت و استحباب، انگشتري به دست مي كردند و از قول رسول خدا(ص) انگشتر را تبليغ مي فرمودند: «قالت فاطمه(س)، قال رسول الله(ص): من تختم بالعقيق لم يزل يري خيري» (حرعاملي، 1367: ج3، ص40)، «هركس انگشتري عقيق به دست كند، همواره خير مي بيند.»

سنت خداوند جميل اين است كه در دايره ي خلقت، نقش و نگار هستي را با زيبايي ها زينت مي نمايد؛ چنان كه مي فرمايد: «ولقد جعلنا في السماء بروجاً و زيّناها للناظرين» (حجر، 16)، «و به يقين ما در آسمان برج هايي قرار داديم و آن را براي تماشاگران آراستيم.»

قرايني در زندگي حضرت فاطمه (س) وجود دارد كه نشان مي دهد اين بانوي بهشتي، سعي مي نمودند در محيط خانه و خانواده، عطرآگين و آراسته باشند و موهبت زيبايي و جمال بي مثالي را كه خداوند به ايشان ارزاني داشته بود، با زينت و تجمل، جلا و شكوهي ديگر بخشيده و آن را براي اميرالمؤمنين(ع) عرضه نمايند. در اين جهت، حضرت زهرا (س) هميشه در نزد خود عطر نگه مي داشتند. ام السلمه مي گويد: «از ريحانه ي پيامبر(ص) عطر خواستم و گفتم: سرورم! آيا عطر و بوي خوشي نزد خويش داريد: ايشان فرمود: آري و بي درنگ شيشه ي عطري آورد و اندكي از آن را بر كف دستم ريخت. بوي خوشي از آن برخاست كه هرگز به مشامم نرسيده بود.» (مجلسي، 1404ق: ج43، ص95) حضرت فاطمه(س) حتي در واپسين لحظات زندگيش به اسماء فرمود: «هاتي طيبي الذي اتطيب به» (اربلي، 1381: ج2، ص62)، «عطر مرا كه هميشه خود را با آن عطرآگين مي نمودم، بياور ...»

اميرمؤمنان(ع) در اشاره به آراستگي ظاهر و باطن فاطمه (س) مي فرمود: «و لقد كنت انظر اليها، فتنكشف عني الهمم و الاحزان» (مجلسي، 1404ق: ج43، ص134)، «هرگاه به او مي نگريستم، همه ي ناراحتي ها و غم هايم برطرف مي شد.»
ب صبر و بردباري
صبر ملكه اي قلبي است كه سبب مي شود فرد بر تحمل مكروهات و سختي ها توانا شود. هرچه صدر، از وسعت بيشتر و ايمان از تعالي والاتري برخوردار باشد، صبر و بردباري نيز فزوني خواهد يافت. برگزيدگان خدا و خاصّان درگاه او، در طيّ چند روزي كه در دنيا ميهمان ضيافت ابتلائات خداوندند، به انواع سختي ها و انحاي محنت ها و بليّات آزمايش مي شوند و اين گوهر صبر و بردباري ايشان است كه آن ها را در معبر عبور از سختي ها ياري مي كند.

وجود نازنين حضرت فاطمه (س) نيز، از آن جا كه اخصّ عارفين و موحدين بود، از ابتداي دوره ي كودكي تا شهادت، همواره در معرض انواع ناملايمات و رنج ها قرار داشت. در زندگي فاطمه(س) نيز، صبر و بردباري ويژه اي وجود داشت. يكي از عناصر اصلي موفقيت در حيات خانوادگي، استفاده از كيمياي صبر است. در هر خانواده اي كه عنصر صبر آسيب ببيند، بناي محبت و استحكام نيز آفت خواهد پذيرفت. نظر به زندگي حضرت فاطمه (س)، مي تواند راهكارها و الگوهايي عملي براي بردباري در برابر مشكلات در محيط خانه و خانواده را فرا راه همه ي خانواده ها بگشايد. فاطمه (س) در سنين پايين با علي(ع) پيمان ازدواج بست و از ميان خواستگاران متعدد، علي(ع) را با وجود فقر و تهي دستي ايشان برگزيد. رئوس موارد صبر و شكيبايي حضرت فاطمه (س)، در حسن همسرداري و همراهي با علي(ع) را مي توان در پنج محور زير برشمرد:

1 صبر و تحمل در برابر فقر علي(ع).
2 تحمل سرزنش ها.
3 تحمل سختي هاي كار منزل و خدمت خانه.
4 شكيبايي و تحمل مشكلات فراوان در زمان غيبت هاي طولاني حضرت اميرالمؤمنين(ع) (در طول جنگ هاي صدر اسلام)
5 شراكت در غم علي(ع) و تحمل رنج هاي او و مشاركت در صبوري وي.
درباره ي صبر و شكيبايي حضرت(س) در برابر مشكلات، نمونه ها و شواهد تاريخي فراواني در دست است. آن حضرت(س) مشكلات اقتصادي را تحمل مي نمود و نزد كسي افشا نمي كرد؛ گاه رسول خدا(ص) مصرّانه از ايشان احوال پرسي مي نمود، آن گاه ايشان به گوشه اي از آلامش اشاره مي فرمود. روايت است، روزي در پاسخ پدر فرمود: «اصبحنا و ليس في بيتنا شئ يذوقه ذائقي و انا لنحمدلله تعالي» (مجلسي، 1404ق: ج35، ص252)، «پدر جان، صبح كرديم، در حالي كه در خانه ي ما چيزي نيست تا با آن رفع گرسنگي بنماييم و ما در هر حال خداي بزرگ را سپاسگزاريم.»
آن حضرت(س) درباره ي اثاثيه و لوازم منزل خود و علي(ع)، با پدرش اين گونه دردودل مي نمود: «اني و ابن عمي ما لنا فراش الا جلد و كبش ننام عليه باليل و يعلف عليه ناصحنا بالنهار»، «من و پسر عمويم هيچ فرشي نداريم؛ مگر يك پوست گوسفند كه شب ها بر روي آن مي خوابيم و روزها بر روي آن شتر خود را علف مي دهيم.» رسول گرامي(ص) نيز پاسخ فرمودند: «اصبري... » (همان، ج14، ص197)، «صبر و تحمل داشته باش.»

فاطمه (س) به جهت انتخاب زندگي فقيرانه ي علي(ع)، مورد سرزنش فراوان قرار مي گرفت؛ ولي در برابر اين سرزنش ها صبر مي فرمود. در روايتي از امام صادق (ع) از جابربن عبدالله انصاري نقل شده است كه روزي رسول خدا(ص)، به خانه ي دخترش، فاطمه(س)، وارد شد و او را در حالتي ديد كه در نتيجه چشمان مباركش پر از اشك گرديد؛ زيرا لباس آن حضرت(س) بسيار نامناسب بود. زهرا(س) در آن حال از يك طرف مشغول آرد كردن جو و تهيه ي نان بود و از طرف ديگر به فرزندش شير مي داد. پيامبر(ص) پس از مشاهده ي آن حالت، به ايشان فرمود: دختر عزيزم، اين گونه تلخي ها را در دنيا براي رسيدن به پاداش ها و شيريني هاي اخروي پذيرا باش و صبر و بردباري را از دست نده و آن بانوي بزرگوار در پاسخ پدر فرمود: يا رسول الله! خدا را حمد مي كنم در برابر نعمت هايش و شكر مي كنم در برابر نعمتهايش.» (رك. ابن شهرآشوب، 1379: ج3، ص343)ج تشويق همسر به اتيان خيرات
يكي ديگر از مواردي كه مي تواند سبب تحكيم بنياد ازدواج شود، اين است كه زن و شوهر در راه اتيان خيرات، يار و مشوق هم باشند. به تعبير ديگر، آن دو هم چون مسافراني كه در راه خير با يكديگر همسفر شده اند، همواره يكديگر را به خوبي ها و كمالات تشويق نمايند؛ اين امر اگر با شرايط و ضوابط انجام پذيرد، مؤثرترين تشويق محسوب مي شود.

از مواردي كه تجلي عبوديت و تدبير منزل فاطمه (س) را نشان مي دهد، اين است كه ايشان همسر خود را در انجام امور خير تشويق مي فرمودند. اين تشويق ها به صورت هاي مختلف و انحاي گوناگون انجام مي پذيرفت.

اين بانوي با عظمت، همسر زندگي اش را كه پيشتازترين مرد ميدان خيرات و حسنات بود، به خوبي درك مي نمود و هرچند كه علي(ع) احتياجي به تشويق در انجام خيرات نداشت، ليكن كلمات دلنشين فاطمه (س)، وي را در راه استقامت بر انواع خيرات، دلگرمي مي بخشيد. حضرت فاطمه(س) با علي(ع) به گونه اي احترام آميز سخن مي گفت و او را به اطاعت و اظهار فضايل فرامي خواند؛ تا آن جا كه علي(ع) درباره ي او مي فرمود: «نعم العون علي طاعةالله...» (مجلسي، 1404ق: ج43، ص133)، «فاطمه (س) بهترين ياور براي اطاعت پروردگار است» و نيز فاطمه (س) به علي(ع) مي فرمود: «اني زوجتك اقدم امتي سلماً و اكثرهم علماً و اعظمهم حلماً...» (كراجكي، 1410ق: ص121)، «من با تو ازدواج كردم، در حالي كه تو پيشتازترين فرد امت من در اسلام و عالم ترين آن ها بودي و در بردباري و حلم نيز والاترين فرد امتي»

مسلم است كه اين گونه كلمات دلنشين از دلدار و دل آرام علي(ع)، ايشان را تا چه اندازه به بردباري، صبر و... فرامي خواند. فاطمه (س) تا اندازه اي با علي(ع) در خيرات و حسنات هماهنگ بود كه علي(ع) وي را ركن خود خواند و بعد از وفات وي فرمود: «وقتي رسول الله(ص) از دنيا رفت، من يك ركن خود را از دست دادم و هنگامي كه فاطمه(س) به شهادت رسيد، دومين ركن خود را نيز از دست دادم.» (مجلسي، 1404ق: ج43، ص173)د حفظ مراتب حجاب
رواج عفت عمومي، رعايت حجاب و حفظ حريم لازم در روابط زن و مرد، از ديگر عواملي است كه نقش به سزايي را در حفظ بنيان خانواده از تزلزل و در نهايت فروپاشيدگي، ايفا مي كند. چنان چه در جامعه اي، روابط و مرزهاي توصيه شده در اسلام خلط شوند، حق و باطل درهم مي آميزد و در نهايت بنياد خانواده ها مورد تهديد و خطر قرار مي گيرد.

حضرت فاطمه (س) به عمق اهميت مسأله ي حجاب و عفاف و حفظ حريم در روابط با نامحرم آگاه بودند؛ تا آن جا كه يكي از مهمترين پيام هاي فاطمي «حفظ حجاب، بهترين زينت زن» است: «از حضرت علي(ع) روايت شده است: روزي خدمت حضرت رسول(ص) نشسته بوديم؛ ايشان فرمود: بهترين زينت براي زنان چيست؟ هيچ كدام از اهل مجلس پاسخ ندادند و از هم متفرق شدند. من به نزد فاطمه آمدم و جريان سؤال پيامبر(ص) را براي او نقل كردم و در ضمن گفتم: هيچ كدام از ما به رسول الله(ص) پاسخ نگفت. حضرت فاطمه (س) فرمود: من جواب اين سؤال را مي دانم. بهترين زينت از براي زنان اين است كه هيچ مردي آنان را نبيند و آنان نيز هيچ مردي را نبينند. من به نزد رسول خدا(ص) برگشتم و گفتم: اي رسول خدا(ص)، بهترين زينت زن اين است كه هيچ مردي او را نبيند و او هم هيچ مردي را نبيند. حضرت (ص) فرمود: اين جواب را از كجا آوردي؟ گفتم: اين جواب فاطمه (س) است. حضرت(ص) فرمود: فاطمه به راستي پاره اي از وجود من است.» (رك. شيخ الاسلامي، 1377)

عقيده ي حضرت فاطمه (س) در باب حجاب و تحفظ از بيگانه، داراي شرافت و عظمتي وصف ناشدني و مرتبتي متعالي است. حضرت موسي بن جعفر(س) از پدران خويش و ايشان از حضرت علي(ع) چنين نقل كرده اند: «مردي نابينا از حضرت فاطمه (س) اجازه خواست كه به خانه ي او وارد شود، حضرت فاطمه (س) خود را پوشانيد. رسول خدا(ص) پرسيد: چرا از او حجاب كردي؟ وي فرمود: اگر او مرا نمي بيند، من او را مي بينم و علاوه بر اين، اين مرد نابينا بو را نيز استشمام مي نمايد.» (مجلسي،1404ق: ج43، ص91)ه‍‍ تقسيم كار در خانواده
يكي از اصول لازم و ضروري خانواده ي موفق، تقسيم مناسب و منصفانه ي مسئوليت ها در خانه و خانواده است. پيوند مودّت و محبّتي كه بين زن و مرد در خانواده به وجود مي آيد، در صورتي مستدام و مستحكم باقي مي ماند كه علت محدثه ي آن دوام يابد. علاقه و مودت ميان زن و شوهر، علل و وجوه متفاوتي دارد. يكي از علل آن، اين است كه هر دو انسانند و اين علاقمندي همنوع به همنوع، يكي از وجوه علاقه ي ميان همسران است. بعد ديگر علاقمندي، در صورتي محقق مي شود كه زن و مرد، هر دو داراي روحيه ي ديانت و ايمان باشند؛ در اين صورت، روحيه ي اخوت ديني نيز وجه ديگر علاقمندي زن و شوهر به يكديگر را تشكيل مي دهد. هرچه مشابهت و تفاهم روحي افراد بيشتر باشد، جاذبه ي تكويني حب تشابه، مزيد اين عطوفت و مودت خواهد بود. از ديگر ابعاد محبت و مودت ميان زن و شوهر اين است كه هر كدام از آن ها، پدر يا مادر فرزندان يكديگرند و وجود فرزند و علقه اي كه هر يك نسبت به وي دارند، مي تواند عامل ديگري در استحكام بنيان خانواده باشد. امر مهم ديگري كه سبب مي شود بنيان خانواده تحكيم شود و علاقمندي زن و مرد به يكديگر فزوني يابد، همكاري متقابل آن ها براي گرداندن امر معاش و فروعات آن است. اين عامل هم چنان كه مي تواند يك عامل مثبت قلمداد شود، گاه نيز مي تواند به عنوان يك عامل مخرب عمل كند.

مطالعه و بررسي در زمينه ي آسيب شناسي خانواده، محرز مي نمايد كه اگر تقسيم كار عادلانه و منصفانه اي در محيط خانه و خانواده برقرار نشود، خانواده از مرز تعادل خارج مي شود و خروج از ثغور اعتدال، گامي به سوي ويراني و تزلزل خانواده است.

يكي از معيارهاي تقسيم كار عادلانه اين است كه شئونات و ويژگي هاي مسلّم جسمي و روحي زن و مرد در اين امر، مورد توجه و ملاحظه قرار گيرد. مسلم است كه توجه به لطافت و ظرافت روحيه ي زن و شرافت امر ورع و تحفظ وي از اجنبي و حفظ مراتب بالاي حجاب و عفاف، مقتضي است كه وي بيشتر پذيراي امور داخلي محيط خانه و خانواده باشد و امور مربوط به خارج از محيط خانه، به مرد واگذار شود.

البته بايد در نظر داشت، اين تقسيم كار، تقسيم اوليه اي براي احراز امر معاش است و همكاري مرد در داخل خانه مي تواند تحت عناوين مثبت ديگري مورد تأكيد واقع شود و هم چنين كار زن در خارج از خانه نيز، تحت شرايطي خاص و با رعايت ضوابطي ويژه، مي تواند مورد مقبوليت قرار گيرد.

تقسيم عادلانه كار در محيط خانواده، خود نمونه اي از رعايت عدالت اجتماعي در نهاد كوچكي از اجتماع است. يكي از عوامل شادابي و تكامل خانواده اين است كه تعيين مسئوليت ها، سبب تقسيم و تخفيف سنگيني بار تكاليف شود و اين همكاري متقابل، موجبات تحكيم پيوند مودت بين زن و شوهر را فراهم آورد.

نظر به زندگي فاطمه (س) نشان مي دهد كه اين تقسيم كار در خانه ي ايشان به نحو احسن انجام گرفته بود. امام باقر(ع) فرموده اند: «حضرت فاطمه(ع)، كارهاي منزل را با حضرت علي(ع)، اين گونه تقسيم كردند كه خميركردن آرد، نان پختن، تميزكردن و جاروزدن خانه به عهده فاطمه (س) باشد و كارهاي بيرون منزل از قبيل جمع آوري هيزم و تهيه ي مواد اوليه غذايي را علي(ع) انجام دهد.» (دشتي، 1375: ص168) امام صادق(ع) نيز در اين باره فرموده اند: «تقسيم كار با رهنمود رسول خدا(ص) انجام گرفت؛ وقتي آن حضرت(ص) بيان داشت كه كارهاي داخل منزل را فاطمه (س) و كارهاي بيرون منزل را علي(ع) انجام دهد، فاطمه (س) با خوشحالي اين گونه فرمود: «فلايعلم ما داخلني من السّرور، بإكفائي رسول الله(ص) تحمل رقاب الرجال» (نوري طبرسي، 1401ق: ج13، ص48)، «جز خدا كسي نمي داند كه از اين تقسيم كار تا چه اندازه خوشحال شدم؛ زيرا رسول خدا(ص) مرا از انجام كارهايي كه مربوط به مردان است، بازداشت.»

ظرايف بيانات معصومانه ي فاطمه(س) در همه ي زمينه ها، مي تواند ابوابي از معرفت را براي صاحبان دقت و تأمل بازنمايد. ابراز خشنودي و مسرت دخت گرامي پيامبر(ص) از اين تقسيم كار و ظرايف بيانات ايشان در اين باره نشان دهنده ي اين است كه در اين نوع تقسيم كار، به زن تحيّت و مرهمتي شده است. به بيان ديگر، سپردن مسئوليت و شغل خانه داري به زن و رفع تكليف امور خارج از خانه از عهده وي، نوعي تكريم و ارزش براي وي محسوب مي شود.

اگر بنا باشد، با الگوپذيري از حضرت فاطمه (س) در باب تحكيم خانواده ، گام هايي برداشته شود، يكي از مهمترين گام ها با احترام نگريستن به شغل خانه داري و تربيت فرزند است كه نوعي سرافرازي و مرحمت به زن را در پي خواهد داشت.

مطلب ديگر آن كه برخي مي پندارند كه همكاري مرد در انجام كارهاي منزل رجحاني ندارد و به اين بهانه، از ياري دادن همسر در كارهاي منزل، تعلّل و مسامحه مي ورزند؛ در حالي كه روايات فراواني وجود دارد كه نشان مي دهد اميرالمؤمنين(ع) هرگاه برايشان مقدور بود، فاطمه (س) را در انجام كارهاي خانه ياري مي رساندند. امام صادق(ع) مي فرمايند: «كان اميرالمؤمنين يختطب و يستقي و يكنس و كانت فاطمة تطحن و تعجن و تخبز» (حرعاملي، 1367: ج12، ص24؛ ج14، ص164)، «جدم اميرالمؤمنين(ع) (در انجام كارهاي خانه) هيزم جمع مي كرد، آب مي كشيد و مي آورد و خانه را جارو مي زد و حضرت زهرا(س) نيز جوها را آرد مي كرد و سپس خمير مي نمود و آن گاه نان مي پخت.»
كلمه ي «يكنس» در اين عبارت نشان مي دهد كه حضرت امير(ع) علاوه بر كارهاي بيرون از منزل، در كارهاي داخل خانه نيز با حضرت فاطمه (س) همياري مي فرمودند. در حديثي ديگر وارد شده است: «روزي رسول خدا(ص) وارد خانه دخترش فاطمه (س) شد و مشاهده كرد كه اميرالمؤمنين(ع) در كنار او نشسته و با او در آرد كردن نان كمك مي كند، ايشان پس از سلام و تحيت فرمودند: كدام يك خسته تريد تا من جاي او نشسته و به آرد كردن بپردازم؟ علي(ع) فرمود: يا رسول الله، دخترت فاطمه...» (مجلسي، 1404ق: ج42، ص50) در خانه ي حضرت فاطمه (س) علاوه بر آن كه امور مربوط به خانواده، بين اعضاي خانه تقسيم شده بود، كارهاي منزل نيز بين حضرت فاطمه (س) و خادمه ي آن حضرت تقسيم شده بود.
تأملي ژرف بر آن چه در اين نوشتار از سيره و سنت دخت گرامي پيامبر (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) بيان شد، جلوه هايي از خانواده اي شايسته و به حق آرماني را بر ديدگان صاحبان بينش مي نمايد و بالاخره نوشتار حاضر بر اين مدّعاست كه عالي ترين طريق وصول به كمال انديشيدن، زيستن و سلوك آسماني، تأسي به اين افعال، اقوال و تقريرات است و البته مراد مذكور زماني به نحو احسن و اكمل محقق خواهد شد كه زمينه ي معرفت كامل به آداب و سنن «مكتب فاطمي (س)» فراهم آيد و آن چه در اين طريق، مشكل و مانع مي نمايد، عدم جامعيت تقريرات، روايات و اطلاعات لازم است. نوشتار مذكور، با پذيرش موانع موجود و قلّت روايات مربوط، بر آن بوده است تا حدّ مقدور، خطوط اساسي و راهگشاي معرفت به اصول خانواده ي مطلوب و آرماني را براي صاحبان تأمل، ترسيم نمايد.
فهرست منابع:
قرآن كريم
نهج البلاغه
«غررالحكم و دررالكلم»، گردآورنده: هاشم رسولي محلاتي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377.
ابن شهرآشوب، محمدبن علي: «مناقب آل ابي طالب»، تهران، ذوي القربي، 1379.
اخطب خوارزم، موفق بن احمد: «مناقب خوارزمي»، تهران، برهان، 1374.
اربلي، علي بن عيسي : «كشف الغمه في معرفةالائمه»، تهران، اسلاميه، 1381.
اميني، عبدالحسين: «الغدير»، بيروت، دارالكتاب العربي، 1379.
بابازاده، علي اكبر: «تحليل سيره فاطمةالزهرا»، بي جا، انصاريان، 1376.
بحراني، عبدالله: «عوالم العلوم»، قم، مدرسه الامام المهدي (عج)، بي تا.
حائري مازندراني، مهدي: «كوكب الدري»، قم، مكتب الحيدريه، 1374.
حر عاملي، محمدبن الحسن: «وسايل الشيعه»، تهران، اسلاميه، 1367.
خميني، روح الله: «اربعين حديث»، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1371.
دشتي، محمد: «نهج الحياة»، قم، مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين(ع)، 1375.
زيد بن علي: «مسند زيدبن علي»، بيروت، منشورات دارالمكتبة الحياة، بي تا.
سپهر، محمد تقي: «ناسخ التواريخ»، تهران، اسلاميه، 1382.
شافعي، شيخ محمدبن داوود البازلي: «غايةالمرام في رجال البخاري»، بي جا، بي نا، بي تا.
شيخ بهايي، محمد بن حسين: «مفتاح الفلاح»، قم، دارالكتب الاسلامي، 1411ق.
شيخ الاسلامي، حسين: «مسندفاطمةالزهرا»، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1377.
طبرسي، احمدبن علي: «احتجاج»، قم، الشريف الرضي، 1380.
طوسي، محمدبن حسن: «امالي»، قم، دارالثقافه، 1372.
فيض كاشاني، محسن: «محجة البيضاء»، تهران، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا.
قيومي، محمدجواد: «صحيفةالزهرا»، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1374.
كراجكي، ابوالفتح: «كنزالفوائد»، قم، مكتب المصطفوي، 1410ق.
كليني، محمدبن يعقوب: «اصول كافي»، تهران، نور، 1362.
كوفي، فرات بن ابراهيم: « فسير فرات الكوفي»، تهران، وزارت الثقافه و الارشاد الاسلامي، مؤسسه الطباعه و النشر، 1410ق.
مجلسي، محمدباقر: «بحارالانوار»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1404ق.
مظاهري، حسين: «مجموعه مقالات الزهرا»، بي جا، بي نا، 1372.
مفيد، محمدبن محمد: «اختصاص»، قم، جامعةالمدرسين، 1374.
مهاجر، عبدالحميد: «واعلموا انّي فاطمه»، بيروت، دارالكتاب و العترة، 1413ق.
نوري طبرسي، حسين: «مستدرك الوسايل و مستنبط المسايل»، قم، مؤسسه آل البيت (ع)، 1401ق.
نيوتن، اريك: «معني زيبايي»، پرويز مرزبان، تهران، انتشارات علمي- فرهنگي، 1377.
پي نوشتها
* - دانش آموخته دكتراي عرفان، عضو هيئت علمي دانشگاه قم.
[1] - آل عمران، 92
نويسنده:مهديه سادات مستقيمي
.

 

امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک