تلفن های ضروری که تقدیمتان میکنیم برای سهولت مقلدین محترم  ،شماره تماس دفتر بعضی از مراجع بزرگوار تقلید

دفتر مقام معظم رهبری:
📞 02537474  
📞02537746666

دفتر آیةالله مڪارم:
📱 02537743110  
📞02537473

دفتر آیةالله سیستانی:‌
📞 02537741415 - 9

دفتر آیةالله بهجت :
📱 02537476 
📞 02537740219

دفتر آیةالله تبریزی: 
📞 02537733419 
📞 02537744286 

دفتر آیةالله شبیری زنجانی:
📱 02537740321

 دفتر آیةالله سبحانی:
📞 02537743151

 دفتر آیةالله صافی: 
📱 02537715511 - 6

دفتر آیةالله نوری همدانی:
📞 02537741850

 دفتر آیةالله وحیدخراسانی:
📱 02537740611

 دفتر آیةالله فاضل لنڪرانی:
📞 02537720500 - 2

دفتر آیةالله جوادی آملی:
📱 025337751199

 دفتر آیةالله مظاهری:
📞 02537739026

 پاسخ به مسائل شرعی از طریقپیامڪ(sms:)

♦️ دفتر مقام معظم رهبری
(هرگونه سوالی)
🥏 30001619

♦️ دفتر آیةالله مڪارم شیرازی
(فقط احڪام)
🥏 10000100

♦️ دفتر آیةالله مصباح
(پاسخ به هرگونه سوال
فقهی ، اعتقادی ، روانشناسی و ...)
🥏 1000222333

💭 مؤسسه در راه حق
(هرگونه سؤالی)
💭 10000222333444


💠 مشاوره وپاسخ به مسائل شرعی
📞 09650
📞 09640

 دوستان عزیز در صورت تماس با  تلفن ثابت، هزینه رایگان میباشد. 

 
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک