۱۴۰۱/۸/۸   9:17  بازدید:227     نماز جمعه


خطبه های ماه ربیع الثانی

 


 
خطبه های نماز جمعه 4 آذر 1401 مطابق با 30 ربیع الثانی  1444 و 25 نوامبر 2022
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 27 آبان 1401 مطابق با 23 ربیع الثانی  1444 و 18 نوامبر 2022
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 20 آبان 1401 مطابق با 16 ربیع الثانی  1444 و 11 نوامبر 2022
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 13 آبان 1401 مطابق با 9 ربیع الثانی  1444 و 4 نوامبر 2022
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 6 آبان 1401 مطابق با 2 ربیع الثانی  1444 و 28 اکتبر 2022
خطبه اول
خطبه دوم