۱۳۹۸/۱۰/۱۸   8:44  بازدید:293     سخنرانی ها


سخنرانی بمناسبت فاطمیه اول

 


ردیف تاریخ سخنرانی  مداحی 
1 98/10/18
2 98/10/19 دعای کمیل
3 98/10/20