۱۳۹۸/۱۰/۱۳   3:1  بازدید:912     نماز جمعه


خطبه های جمادی الاول

 


 
خطبه های نماز جمعه 4 بهمن ماه 1398 مطابق با 28 جمادی الاول  1441 و 24 ژانویه 2020
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 27 دیماه 1398 مطابق با 21 جمادی الاول  1441 و 17 ژانویه 2020
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 20 دیماه 1398 مطابق با 14 جمادی الاول  1441 و 10 ژانویه 2020
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 13 دیماه 1398 مطابق با 7 جمادی الاول  1441 و 3 ژانویه 2020
خطبه اول
خطبه دوم