۱۳۹۸/۱۰/۵   2:11  بازدید:745     رویدادها


خورشید گرفتگی 5 دیماه و لزوم ادای نماز آیات

 
با توجه به خورشید گرفتگی (کسوف) مشاهده شده در تاریخ 5 دیماه نماز آیات واجب است