۱۳۹۸/۷/۲۷   2:21  بازدید:169     سخنرانی ها


سخنرانی دهه آخر صفر

 


ردیف تاریخ سخرانی مداحی
10 1398/08/06
 
9 1398/08/05
 
8 1398/08/04
 
7 1398/08/03
 
6 1398/08/01
 
5 1398/07/30
 
-------
4 1398/07/29
 
3 1398/07/28
 
2 1398/07/27
ظهر اربعین
1 1398/07/26
شب اربعین