۱۳۹۸/۵/۱۸   9:56  بازدید:1024     نماز جمعه


خطبه های ماه ذیحجه

 


 
خطبه های نماز جمعه 8 شهریورماه  1398 مطابق با 28 ذی الحجه 1440 و 30 آگست 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 1 شهریورماه  1398 مطابق با 21 ذی الحجه 1440 و 23 آگست 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 25 مردادماه  1398 مطابق با 14 ذی الحجه 1440 و 16 آگست 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 18 مردادماه  1398 مطابق با 7 ذی الحجه 1440 و 9 آگست 2019 
خطبه اول
خطبه دوم