۱۳۹۸/۴/۱۴   9:20  بازدید:1344     نماز جمعه


خطبه های ماه ذی القعده

 


 
خطبه های نماز جمعه 11 مردادماه  1398 مطابق با 30 ذی القعده 1440 و 26 جولای 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 4 مردادماه  1398 مطابق با 23 ذی القعده 1440 و 19 جولای 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 27 تیرماه 1398 مطابق با 16 ذی القعده 1440 و 19 جولای 2019 
خطبه اول  
خطبه دوم  
خطبه های نماز جمعه 21 تیرماه 1398 مطابق با 9 ذی القعده 1440 و 12  جولای 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 14 تیرماه 1398 مطابق با 2 ذی القعده 1440 و 5  جولای 2019 
خطبه اول
خطبه دوم