۱۳۹۸/۲/۲۰   3:19  بازدید:1388     نماز جمعه


خطبه های ماه رمضان

 


 
خطبه های نماز جمعه 10 خرداد ماه 1398 مطابق با 25 رمضان 1440 و 31 می 2019 (حجت الاسلام سعیدی)
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 3 خرداد ماه 1398 مطابق با 18 رمضان 1440 و 24 می 2019 (حجت الاسلام سعیدی)
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 27 اردیبهشت ماه 1398 مطابق با 11 رمضان 1440 و 17  می 2019 (حجت الاسلام سعیدی)
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 20 اردیبهشت ماه 1398 مطابق با 4 رمضان 1440 و 10  می 2019 (حجت الاسلام سعیدی)
خطبه اول
خطبه دوم