۱۳۹۷/۱۰/۲۱   3:6  بازدید:1677     نماز جمعه


خطبه های ماه جمادی الاول

 


 
خطبه های نماز جمعه 12 بهمن ماه 1397 مطابق با 25 جمادی الاول  1440 و 1 فوریه 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 5 بهمن ماه 1397 مطابق با 18 جمادی الاول  1440 و 25 ژانویه 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 28 دیماه 1397 مطابق با 11 جمادی الاول  1440 و 18 ژانویه 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 21 دیماه 1397 مطابق با 4 جمادی الاول  1440 و 11 ژانویه 2019 
خطبه اول
خطبه دوم