۱۳۹۷/۳/۶   23:11  بازدید:1513     سخنرانی ها


سخنرانی ماه مبارک رمضان(دهه دوم) - حجت الاسلام موسوی - آقای دکتر تک فلاح

 


 
روز تاریخ سخنرانی ها  موضوع
11 97/03/06 سخنرانی تربیتی (آقای دکتر تک فلاح)
سخنران حجت الاسلام والمسلمین موسوی فر
12 97/03/07 سخنرانی تربیتی (آقای دکتر تک فلاح)
سخنران حجت الاسلام موسوی فر
13 97/03/08 تفسیر کوتاه قرآن (حجت الاسلام موسوی فر)
سخنران حجت الاسلام موسوی فر
سخنرانی تربیتی (آقای دکتر تک فلاح)
14 97/03/09 تفسیر کوتاه قرآن (حجت الاسلام موسوی فر)
سخنران حجت الاسلام موسوی فر
سخنرانی تربیتی (آقای دکتر تک فلاح)
15 97/03/10 سخنرانی تربیتی تفسیر سوره نور (آقای دکتر تک فلاح)
سخنران حجت الاسلام موسوی فر
16 97/03/11 تفسیر کوتاه قرآن حجت الاسلام موسوی فر
سخنران حجت الاسلام موسوی فر
17 97/03/12 سخنران حجت الاسلام موسوی فر
18 97/03/13
(شب قدر)
تفسیر کوتاه قرآن حجت الاسلام موسوی فر
سخنران حجت الاسلام والمسلمین موسوی فر
مداحی حاج آقا محمدی
19 97/03/14 سخنران حجت الاسلام موسوی فر
20 97/03/15
(شب قدر)
سخنران حجت الاسلام موسوی فر
مداحی حاج آقا محمدی