۱۳۹۶/۹/۱۶   2:24  بازدید:2658     تازه مسلمانان


تازه مسلمان از کشور استرالیا

 


در تاریخ 16 آدر ماه 1396 دفتر مسجد امام حسین (ع) دبی میزبان دو جوان از کشور استرالیا بود. این دو جوان  بعد از پی بردن به حقانیت دین اسلام تصمیم به تشرف به آیین محمدی می گیرند که برای این امر مبارک به مسجد امام حسین(ع) مشرف شدند .