۱۳۹۶/۴/۹   3:12  بازدید:2535     نماز جمعه


خطبه های ماه شوال

 


خطبه های نماز جمعه 9 تیرماه 1396مطابق با 5 شوال 1438 و 30 جولای2017 توسط حجت الاسلام والمسلمین سیبویه
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 16 تیرماه 1396مطابق با 12 شوال 1438 و 7 ژوئویه  2017 توسط حجت الاسلام والمسلمین سیبویه
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 23 تیرماه 1396مطابق با 19 شوال 1438 و 14 ژوئویه  2017 توسط حجت الاسلام والمسلمین سیبویه
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 30 تیرماه 1396مطابق با 26 شوال 1438 و 21 ژوئویه  2017 توسط حجت الاسلام والمسلمین سیبویه
خطبه اول
خطبه دوم