۱۳۹۶/۳/۴   9:36  بازدید:1155     رویدادها


اوفات شرعی ماه مبارک رمضان با رعایت احتیاط

 


با توجه به  وجود چند دقیقه اختلاف بین منابع موجود اوقات شرعی زیر بنا بر احتیاط  می تواند بهترین ملاک باشد . التماس دعا