امام موسی کاظم (ع) می فرمایند:
مَن دَعا قَبلَ الثَّناءِ عَلَی الله و الصَّلاهِ عَلَی النَّبِی (ص) كَانَ كَمَن رَمی بِسَهمٍ بِلا وَتر
هر كه پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (ص) دعا كند چون كسی است كه بی زه كمان كشد.

تحف‌العقول ، ص‌ 425

چند رسانه ای