امام حسین علیه السلام فرمودند:
اَلْبُكاءُ مِنْ خَشیةِ اللهِ نَجآةٌ مِنَ النّارِ 

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است. 
حیات امام حسین ج 1 /ص 183

چند رسانه ای