اثبات وجود خداوند با فیزیک
بازدید: 2313
پروفسور جرالد شودر ، وجود خداوند را با استفاده از قوانین فیزیک اثبات می کند

دانلود
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک